Vol. 1 (1957): Letopis muzeja narodne osvoboditve LRS