Informacije za avtorje

Želite objaviti prispevek v tej reviji? Priporočamo vam, da si ogledate stran About the Journal (O reviji) z informacijami o razdelkih revije in stran Author Guidelines (Navodila avtorjem). Avtorji se morajo pred pošiljanjem prispevka registrirati. Če so že registrirani, se preprosto prijavijo (Login) in začnejo postopek v petih korakih.