O Open Journal Systems

Ta revija uporablja Open Journal System 3.4.0.4, ki je odprtokodni sistem za urejanje in objavljanje revij, ki je razvit, podprt in prosto dostopen s strani Public Knowledge Project pod GNU General Public licenco. Za vprašanja v zvezi s to revijo in prispevki v tej reviji se obrnite direktno na kontakt revije .