O restavriranju in konserviranju dokumentov iz narodnoosvobodilne vojne

Avtorji

  • Ljudmila Krese

Ključne besede:

arhivistika, arhivarstvo, dokumenti, NOB, restavriranje, konserviranje

Povzetek

Mnogi dokumenti, ki bi zgodovinarjem služili za izredno pomemben vir pri pisanju zgodovine, so se izgubili že v samem osvobodilnem boju. Ohranjenega pa je še mnogo arhivskega gradiva, ki pa lahko zaradi nepravilnega ravnanja propade. Del tega gradiva je zaradi fizikalnih in kemičnih poškodb v takšnem stanju, da je začasno neuporaben. V Muzeju narodne osvoboditve LRS v Ljubljani je bil ustanovljen konservatorski oddelek, ki ima nalogo ohraniti in restavrirati arhiv iz osvobodilnega boja.

Prenosi

Objavljeno

1957-01-01