Delo v ljubljanskih ilegalnih ciklostilnih tehnikah

(Odlomek iz »Spominov na vojna leta 1941-1945«)

Authors

  • Adolf Arigler Bodin

Keywords:

Adolf Arigler - Bodin, memoirs, National Liberation War, Second world war, Partisans, Partisans press

Abstract

Muzej narodne osvoboditve LRS zbira spomine preživelih borcev in aktivistov narodnoosvobodilne borbe. Ti spomini so za zgodovinarja pomemben vir, posebno za dogodke, o katerih niso ohranjeni sodobni pisani viri. Pa tudi če so le-ti ohranjeni, jih lahko spomini v marsičem dopolnijo in osvežijo. Uredništvo objavlja v tej številki dva odlomka iz spominov.

Published

1957-01-01

Issue

Section

Historical documentation