Kronološki pregled dogodkov v Ljubljani v letu 1941

Authors

  • Miroslav Luštek

Keywords:

Ljubljana, Second World War, 1941, Cronological overview

Abstract

Kronološki pregled dogodkov v Ljubljani v letu 1941 je bil sestavljen z namenom, da se omogoči vsem tistim, ki proučujejo zgodovino Ljubljane v času okupacije, vsaj nekaj podatkov. Našega arhiva za Ljubljano ni mnogo. Je pa zato mnogo italijanskega arhiva. To je arhiv XI. armadnega zbora, visokega komisarja, vojaških in civilnih karabinjerjev, fašistične stranke in ljubljanske kvesture ter obsežni material sodnih procesov italijanskega vojaškega sodišča proti ljubljanskim aktivistom, ki hrani marsikak dragocen podatek. Le-ta je širši množici ljudi, ki žele proučevati NOB Ljubljane — tu mislim predvsem nekdanje ljubljanske aktiviste, ki za ZB pišejo kronike — nedostopen zaradi nepoznavanja italijanščine. Dobro bi bilo, da bi Muzej NO prevedel vsaj najbolj važne dokumente, kakor to dela Vojno istoriski institut v Beogradu. Toda glede na nizka proračunska sredstva, ki dovoljujejo le maloštevilni arhivski kader, je to zdaj nemogoče.

Published

1957-01-01