O zbiranju gradiva za partizansko topografijo

Authors

  • Olga Kastelic

Keywords:

Historiography, Topography, National Liberation War

Abstract

V prvo obdobje štejemo delo za zbiranje gradiva o spomenikih NOB, evidenco, potrebno Zavodu za varstvo spomenikov, ki je z zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Ljudske republike Slovenije, sprejetim v Ljudski skupščini LRS 19. maja 1948 postal zakonit varuh spomenikov narodnoosvobodilne vojne.1

Published

1957-01-01

Most read articles by the same author(s)