O zbiranju gradiva za partizansko topografijo

Avtorji

  • Olga Kastelic

Ključne besede:

zgodovinopisje, topografija, NOB

Povzetek

V prvo obdobje štejemo delo za zbiranje gradiva o spomenikih NOB, evidenco, potrebno Zavodu za varstvo spomenikov, ki je z zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Ljudske republike Slovenije, sprejetim v Ljudski skupščini LRS 19. maja 1948 postal zakonit varuh spomenikov narodnoosvobodilne vojne.1

Prenosi

Objavljeno

1957-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)