Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo in njegovo delo

Avtorji

  • Tone Ferenc

Ključne besede:

Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo - NOS za PS, Primorska, 1943 - 1945, druga svetovna vojna, NOB, National liberation Council for the Slovene Littoral

Povzetek

Ključ za razumevanje vsega živahnega in plodnega osvobodilnega dela, ki se je odvijalo v Slovenskem Primorju po kapitulaciji Italije, leži v ogromnem političnem in organizacijskem delu, ki so ga činitelji narodnoosvobodilnega boja v Slovenskem Primorju opravili po prvi pokrajinski partijski konferenci (1. in 2. XII. 1942) in prvem pokrajinskem plenumu OF (14. II. 1943). Medtem ko so 1942. leta obstajali v Slovenskem Primorju le štirje okrožni komiteji KPS in odbori OF (Severna Primorska, Gorica, Kras in Trst), se je z odpravo sistema »zaupnikov« in vzpostavitvijo drugih okrožij, ki jih je bilo poleti 1943 čelo petnajst, ter z ustanovitvijo množičnih organizacij v okviru OF (ZSM in SPŽZ), narodnoosvobodilno gibanje razširilo na celo Slovensko Primorje. In tako je to obdobje dalo narodnoosvobodilnemu gibanju v Slovenskem Primorju ono širino in intenzivnost, ki mu je bila potrebna, da. ob dogodku, kakršen je bil kapitulacija Italije, kvalitativno preraste v novo obliko boja — da vzplamti v splošen oborožen upor primorskega ljudstva proti nacionalnemu in socialnemu zatiranju.

Prenosi

Objavljeno

1957-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>