Začetki sanitetne službe na Gorenjskem

(Odlomek iz spominov »Partizanska saniteta na Gorenjskem«)

Avtorji

  • Edo Pohar

Ključne besede:

Edo Pohar, spomini, druga svetovna vojna, Gorenjska, saniteta, sanitetna služba, partizani, NOB

Povzetek

Muzej narodne osvoboditve LRS zbira spomine preživelih borcev in aktivistov narodnoosvobodilne borbe. Ti spomini so za zgodovinarja pomemben vir, posebno za dogodke, o katerih niso ohranjeni sodobni pisani viri. Pa tudi če so le-ti ohranjeni, jih lahko spomini v marsičem dopolnijo in osvežijo. Uredništvo objavlja v tej številki dva odlomka iz spominov.

Prenosi

Objavljeno

1957-01-01

Številka

Rubrika

Historična dokumentacija