Prekmurje v viharju druge svetovne vojne

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.29

Ključne besede:

Prekmurje, madžarska okupacija, represija, Štefan Kovač, Prekmurska četa

Povzetek

Prispevek se osredotoča na pregled dogajanja v Prekmurju v času druge svetovne vojne. Prekmurje je bilo od leta 1941 pa do leta 1944 praktično povsem odrezano od ostale Slovenije. Partizansko gibanje v Prekmurju je bilo v veliki meri odvisno od samega sebe in zato šibko. Nov zagon je dobilo jeseni 1944, ko je prišla po ukazu glavnega poveljstva NOV v Prekmurje prva partizanska bojna enota. Štela je 36 mož, a je bila kmalu potisnjena čez Muro. Zaradi izdajstva je bilo partizansko gibanje v Prekmurju ponovno oslabljeno. Konec januarja 1945 je bila sicer v Strehovcih oblikovana Prekmurska četa, ki pa se je zapletla v hude boje z okupatorjem in se razdelila na več skupin. Ob prihodu Rdeče armade v Prekmurje se je na tem območju nahajala le manjša skupina partizanov.

Literatura

Deželak Barič, Vida. Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Ferenc, Tone. Nekaj dokumentov o NOB v Prekmurju leta 1941. Borec 67, št. 8-9 (1967): 701−12.

Fujs, Metka. Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju. Prispevki za novejšo zgodovino 37, št. 2 (1997): 175−86.

Godina, Ferdo. Prekmurje 1941–1945: prispevek k zgodovini NOB. Murska Sobota: Pomurska založba, 1980.

Hribovšek, Mitja. Prekmurska brigada. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975.

Janež, Jože. Ob mejnikih revolucije. Murska Sobota: Občinska konferenca ZMS, 1971.

Kovács, Attila. Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno – primer internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sárvár. Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 1 (2013): 186−200.

Majcen, Franček. Prekmurska četa: prispevek k zgodovini NOB v Prekmurju. Ljubljana: ČZP Enotnost, 1994.

Novak, Drago, Ivan Orešnik in Herman Šticl. Pomniki NOB v Slovenskih goricah in Prekmurju. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985.

Žnidarič, Marjan. Četrta operativna cona: pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljana: Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, 2014.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>