Development of Special Education in Slovenia in the Interwar Period With the Emphasis on the Special School in Maribor

  • Dunja Dobaja
Keywords: special school, special class, Drava Banate, Maribor

Abstract

The contribution presents the development of special education in Slovenia in the interwar period: from the first special class at the IV City School for Boys in Ljubljana’s district of Prule in 1911 to the development of independent special schools in Ljubljana and Maribor and their efforts for the maximum inclusion of children with mild developmental disabilities into the system of special education, which provided them with primary education and prospects for an independent life. The contribution focuses on the special school in Maribor in the context of a general presentation of special education in Slovenia in the pre-war period.

References

Branković, Dragoljub. »Narodne šole za slabo nadarjeno deco (Pomožne šole).« Učiteljski tovariš, 18. 9. 1930.

Dimnik, Ivan. »Razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji in Jugoslaviji.« V: Pomen pomožnega šolstva in njegov razvoj v Jugoslaviji: ob 25 letnici pomožne šole v Ljubljani, 37–49. Ljubljana: Pomožna šola v Ljubljani, 1936.

Dimnik, Ivan. Pomožno šolstvo za slabonadarjeno deco v Jugoslaviji in drugih državah. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1930.

Lebarjeva, Anica. Oskrba manjnadarjencev. Ljubljana: Slomškova zveza, 1920.

Lebarjeva, Anica. »Pomožna šola za manj nadarjene.« V: Skrbstvena vzgoja, ur. H. Schreiner, 45–54. Ljubljana: Slovenska Šolska Matica v Ljubljani, Ljubljana, 1919.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 2. 1923.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 4. 1923.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 8. 1923.

Mencej, Martin. »Razvoj šolstva za duševno zaostalo in defektno deco pri Slovencih od 1918–1938.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko. Jubilejna številka ob 60 letnici, 1938/39.

Mencej, Martin. »Sprejem učencev v pomožni razred.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 1937/38.

Novljan, Egidija. Specialna pedagogika oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1997.

Pavčič, Marjan. »Posebno šolstvo na Slovenskem.« V: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek, 641–61. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970.

Sagadin, Janez. »Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega šolstva v poznejši Dravski banovini.« V: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek, 65–170. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970.

Skala, Anton. »Pomožna šola v Razlagovi ulici.« V: Deset let drž. Slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru 1919–1929, ur. Drago Humek, 31, 32. Maribor: Učiteljski dom v Mariboru, 1929.

Škerlj, Božo. »Cenitev manjnadarjenih šoloobveznih otrok v Dravski banovini (brez Ljubljane in Maribora).« Evgenika: priloga Zdravniškega vestnika (posebna izdaja), februar 1937.

Vode, Angela. »Nekaj smernic o pouku in vzgoji manj nadarjenih otrok v pomožni šoli.« Popotnik: pedagoški list, 1930/31.

Vode, Angela. »Kdo ima dolžnost, skrbeti za duševno zaostale otroke?.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 1935/1936.

Published
2019-12-02
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>