Gluhonemnica v Ljubljani v prizadevanjih za razširitev zavoda v obdobju med obema vojnama

Avtorji

  • Dunja Dobaja Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana / Institute for Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.04

Ključne besede:

gluhonemnica, gluhonemi, otrok, razširitev, banovina

Povzetek

Prispevek se osredotoča na problem prostorske stiske ljubljanske gluhonemnice v obdobju med obema vojnama. Zavod, ki je ob današnji Zaloški cesti odprl vrata leta 1900, je bil grajen le za 50–60 otrok. Postopoma se je to število večalo in v šolskem letu 1939/40 doseglo že 136 otrok. Gluhonemnica je morala vsako leto zavrniti več kot polovico prijavljenih otrok, za težje učljive gluhoneme otroke pa sploh ni bilo prostora. Ti so ostajali v breme občin in staršev. Ta situacija je spodbudila ljubljansko gluhonemnico k intenzivnim prizadevanjem za razširitev zavoda. Problem gluhonemnice je bil prisoten na sejah ljubljanskega oblastnega odbora in banskega sveta ob obravnavi vsakoletnih proračunov. Rešitev problema so našli šele na pragu druge svetovne vojne. Zaradi okupacije Slovenije je niso izpeljali v praksi. 

Biografija avtorja

  • Dunja Dobaja, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana / Institute for Contemporary History
    Dr., asistent z doktoratom

Literatura

Brecelj, Anton. »Zgodbe našega zdravstva in javnega skrbstva.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928, ur. Josip Mal, 437–61. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Dobaja, Dunja. »Gluhonemnica v Ljubljani.« V: Zgodovina otroštva, ur. Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir in Bojan Balkovec, 385–96. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012.

Dermelj, Ljubo. »Gluhonemi gojenci v dobi štirideset let.« V: Štirideset let gluhonemnice v Ljubljani 1900–1940, ur. Rudolf Dostal in Drago Supančič, 154–69. Ljubljana: Ravnateljstvo Gluhonemnice v Ljubljani, 1940.

Jakopič, Bogo. »Začetek kranjskega ustanovnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani,« Kronika 18, št. 3 (1970): 153, 154.

Jakopič, Bogo. »Gluhonemnica v Ljubljani (1900–1945).« Kronika 20, št. 3 (1972): 163–68.

Jakopič, Bogo. »Ljubljanski Center za rehabilitacijo sluha in govora ob 80-letnici.« V: Naš praznik: 1900–1980/Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani, ur. Bogo Jakopič, 15–19. Ljubljana: Center za rehabilitacijo sluha in govora, 1980.

Jakopič, Bogo in Bogdan Knavs. »Duhovniki, začetniki pouka za gluhe na Slovenskem in njihovi dobrotniki.« Socialno delo 45, št. 3/5 (2006): 161–67.

Kumelj, Metod. »Odprite vrata v gluhonemnico na stežaj.« V: Štirideset let gluhonemnice v Ljubljani 1900–1940, ur. Rudolf Dostal in Drago Supančič, 86–95. Ljubljana: Ravnateljstvo Gluhonemnice v Ljubljani, 1940.

Kunst, Ivan. »Naši gluhonemi v preteklem stoletju.« v: Štirideset let gluhonemnice v Ljubljani 1900–1940, ur. Rudolf Dostal in Drago Supančič, 8–11. Ljubljana: Ravnateljstvo Gluhonemnice v Ljubljani, 1940.

Lazarević, Žarko. »Prebivalstvo, družba, gospodarstvo pri Slovencih v tridesetih letih.« V: Slovenska trideseta leta: simpozij 1995, ur. Peter Vodopivec in Joža Mahnič, 33–42. Ljubljana: Slovenska matica, 1997.

Mazi, Vilko. Usoda gluhoneme mladine. Ljubljana: Podporno društvo za gluhonemo mladino v Ljubljani, 1933.

Mazi, Vilko. Pomoč najbednejšim. Ljubljana: Podporno društvo za gluhonemo mladino v Ljubljani, 1941.

Natlačen, Marko. »Oblastne samouprave v Sloveniji.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928, ur. Josip Mal, 339–57. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Rupnik, Vinko. »Nekaj spominov iz prvih sedemdesetih let.« V: Naš praznik: 1900– 1980/Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani, ur. Bogo Jakopič, 109–16. Ljubljana: Center za rehabilitacijo sluha in govora, 1980.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Šorn, Mojca. Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Turk, J. »Ljudsko šolstvo,« V: Spominski zbornik Slovenije ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 177–96. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Zupanič Slavec, Zvonka. »Gluhonemnica.« Strokovna revija ISIS 3 (2012): 43–48.

Objavljeno

2017-10-11

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>