Resolving the Question of the Location of the Institute for Blind Children and Youth in Kočevje

  • Mojca Šorn Institute of Contemporary History
  • Dunja Dobaja Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana / Institute for Contemporary History
Keywords: Institution for blind children and youth, 1930s, Slovenia

Abstract

Based on the discussions of the Ban Council and the conference minutes of the Institute for Blind Children and Youth in Kočevje, the authors point out the problems of the institution, which were conditioned mainly by the lack of finances. They note that due to one of the biggest problems – inadequate accommodation capacities, or the lack of vital space for living and working – the institution in the 1930s did not have the opportunity to fully and completely adequately cover the educational process.

References

Dobaja, Dunja. Za blagor mater in otrok. Zaščita mater in otrok v letih 1919–1941 (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018).

Golob, Marija. Pot k svetlobi. Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1919–1998: [80 let šolanja slepih in slabovidnih v Sloveniji]. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1999.

Perovšek, Jurij. »Dravska banovina in banski svet. Slovenska novejša zgodovina.« Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, 327–32. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Sagadin, Janez. »Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega šolstva v poznejši Dravski banovini.« Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970.

Skaberne, Minka. »Prvi slovenski zavod za slepe.« Svetloba izpodriva temo. Zbornik slepih Slovenije, 28–33. Ljubljana: Republiški odbor Zveze slepih Slovenije, 1969.

Skaberne, Minka. Skrb za slepce s 13 slikami. Ljubljana: Društvo Dobrodelnost, 1919.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Ljubljana, 2006.

Stiplovšek, Miroslav. »Prizadevanja samouprav ljubljanske in mariborske oblasti za gospodarski in socialni napredek Slovenije jeseni 1927.« Gestrinov zbornik, 365–77. Ljubljana: Založba ZRC, 1999.

Šorn, Mojca. Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju. Kronika: V zlatih črkah v zgodovini. Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, 265–74. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009.

Šorn, Mojca. Zavod za slepe otroke v Kočevju (1941–1944) in njegova selitev v Ljubljano. Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 269–78.

Zavod za slepo in slabovidno mladino: zgodovinski oris 1919–1989. Ljubljana, 1989.

Arhivski viri:

o SI AS – Arhiv Republike Slovenije:

SI AS 77, Banski svet Dravske banovine.

SI AS 92, Oblastni odbor ljubljanski.

SI AS 1460, Zavod za slepo in slabovidno mladino.

Časopisni viri:

Ilustrirani Slovenec, IV, 10. 6. 1928, št. 24, 188, 189. »Med našimi nesrečnejšimi.«

Jutro, XX, 2. 6. 1939, št. 126, 3. »Dom slepih očetov in bistrovidnih otrok.«

Jutro, XX, 24. 6. 1939, št. 144, 3. »Slepa deca vabi goste. V proslavo dvajsetletnice zavoda v Kočevju razstavijo slepi gojenci svoje izdelke.«

Slovenec, LXV, 7. 11. 1937, št. 256, 5. »Med tistimi, ki zanje sonce ne sije. Zavod za slepe otroke v Kočevju.«

Tiskani viri:

Službene novine kraljevine Jugoslavije, 11. 7. 1930, št. 155.

Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, 1. 4. 1931, št. 23.

Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1. 4. 1932, št. 27.

Uradni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 28. 1. 1930, št. 25.

Uradni list kraljevske banske uprave dravske banovine, 28. 1. 1930, št. 25.

Uradni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 29. 3. 1930, št. 44.

Published
2023-05-03
Section
Articles