The Kingdom of Yugoslavia in the Struggle against Malaria

  • Dunja Dobaja Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana / Institute for Contemporary History
Keywords: malaria, Kingdom of Yugoslavia, quinine, sanitation, anopheles

Abstract

The present contribution focuses on the problem of malaria in the Yugoslav state between the world wars. Malaria was one of the diseases that the new country had to deal with in the aftermath of World War I. Although the disease had already been endemic in parts of the future common state before the war, it developed into an epidemic in some places during and after the war. The present contribution mainly provides an insight into the parts of Yugoslavia affected by malaria and the measures that the state implemented against it. It also highlights the consequences of the disease but does not provide a deeper insight into the social and economic consequences of malaria at this stage, mainly due to the lack of resources. Such questions call for future research work in the various Yugoslav archives, which the author is unable to undertake at the time.

References

Balen, Ivica in Marica Jandrič Balen. »Izvanbolničko zdravstvo i zdravstvene prilike u Slavonskom Brodu od 1918 do 1957. godine.« Studia lexiographica, 10 (2016), br. 1: 11–23.

Cergol Paradiž, Ana. Evgenika na Slovenskem. Ljubljana: Sophia, 2015.

Černy, »Malarija i borba protiv nje u SHS,« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 49, br. 1 (1927): 16–17.

Dobaja, Dunja. Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Dugac, Željko. Protiv bolesti i neznanja: Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa, 2005.

»Drobne novice.« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 7, št. 2 (1935): 95

Grujić, M. »Vojno-sanitetski glasnik No. 2–3. IV.« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 6, št. 1 (1934): 33–34.

Hackett, Lewis Wendell. Malaria in Europe: an ecological study. London: Oxford University Press, 1937.

»Iz medicinskih časopisov,« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 5, št. 12 (1933): 461–464.

Karlin, Mirko. »Malarija v Ljubljani pred sto leti.« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 10, št. 4 (1938): 141–148.

Karlin, Mirko. »Malarija v Ljubljani pred sto leti.« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 10, št. 6–7 (1938): 225–232.

Matko, Ivan. »Tuberkuloza, največje zlo in pravir narodno-gospodarske krize.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 54, br. 2 (1932): 37–42.

Meršol, Valentin. Malarija. Ljubljana: Higijenski zavod v Ljubljani, 1929

Meršol, Valentin. »Glavni principi raziskovanja in zatiranja malarije s posebnim ozirom na dravsko banovino.« Zdravniški vestnik: strokovno glasilo slovenskega zdravništva 5, št. 8–9 (1933): 276–283.

Mühlens, Peter in Andrija Sfarčić. Malarija i njeno suzbijanje: Kratko uputstvo za pomočno osoblje antimalaričnih stanica. Zagreb: Ministarstvo narodnog zdravlja, Institut za ispitivanje i suzbijanje malarije u Trogiru, 1923.

Radošević, Milan. Smrt na krilima siromaštva: Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918–1940. Zagreb: Srednja Europa, 2015.

Schlesinger B., Miroslav. »Ekonomska medikamentozna terapija.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 53, br. 3 (1931): 1–119.

Simić, Čedomir. Malarija. Zagreb: Škola Narodnog zdravlja u Zagrebu, 1936.

Suić, Miljenko. Malarija. Beograd: Izdanje vojno-sanitetskog glasnika Sanitetskog odeljenja Ministarstva vojske i mornarice, 1938.

»Socialna medicina: Izveštaj o radu Doma narodnog zdravlja u Prištini za 1929. god.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 52, br. 7 (1930): 260–266

»Socijalna higijena: Statistike!.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika«« 47, br. 11 (1925): 294–301.

»Socijalna medicina: Zdravstvena politika naše države.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 47, br. 7 (1925): 166–167.

Topuzovska, Gabriela. »Malaria vo Makedonija vo periodot od prvata svetska vojna do nejzinoto iskorenuvanje vo 1973 godina.« Posredovala avtorica aprila 2020.

Trauner, Leo. »Zdravstvo v Albaniji.« Zdravniški vestnik: Strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini 8, št. 5 (1936): 216–219.

Vladimir Ćepulić. »Medjunarodna higijenska izložba u Dresdenu.« Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja: Prilog »Liječničkog Vjesnika« 53, br. 6 (1931): 237–244.

Zupanič Slavec, Zvonka. Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in njegov utemeljitelj dr. Ivo Pirc. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005.

Čipčić, Marijan. »Zdravstvene prilike u Trogiru između svjetskih ratova.« Kulturna baština: časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, br. 45 (2019): 273–286. Pridobljeno 5. 1. 2021. https://hrcak.srce.hr/244467.

Gachelin, Gabriel in Annick Opinel. »Malaria epidemics in Europe after the First World War: the early stages of an international approach to the control of the disease.« Historia, Clencias, Saude-Manguinhos 18 (2011). Pridobljeno 20. 4. 2021. https://doi.org/10.1590/S0104-59702011000200009.

Jeršič, Miro. »Poldruga milijarda dinarjev za izkorenitev malarije v Jugoslaviji.« Obzornik Zdravstvene nege 7, št. 1 (1960). Pridobljeno 6. 1. 2021. https://obzornik.zbornica-zveza.si

Gudžević, Sinan. »Doktor Černozubov.« Kolumna (2020). Pridobljeno 22. 2. 2021. https://www.portalnovosti.com.

Paunović (Rajac), Petar. »Dom narodnog zdravlja u Zaječaru – Centar preventivne medicine Timočke oblasti.« Timočki medicinski glasnik 37, br. 4 (2012). Pridobljeno 26. 5. 2020. https://www.tmg.org.rs.

Popović, Branislav, Dragan Mikić, Jovo Zeljković, Radovan Čekanac, Miroslav Vidanović. »Malarija u srpskoj vojsci na Solunskom frontu sa posebnim osvrtom na početak epidemije sredinom 1916. godine.« V: Srpski vojni sanitet u 1916. godini, ur. Aleksandar S. Nedok, Brana Dimitrijević. Beograd: Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, 2007. Pridobljeno 6. 1. 2021. http://www.rastko.rs/istorija/medicina/.

»Profesor doktor Kosta Todorović (1. deo): Pionir srpske epidemiologije.« Pridobljeno 1. 4. 2021. https://www.011info.com/beogradjani/profesor-doktor-kosta-todorovic-1-pionir-srpske-epidemiologije.

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, 7. 3. 1937. Pridobljeno 5. 3. 2021. https://www.sistory.si.

Stanković, Siniša. Prilog poznavanju makedonskih Anofelina. Skoplje: Ministarstvo narodnog zdravlja, Zavod za tropske bolesti, 1925. Pridobljeno 16. 2. 2021. http://library.foi.hr/.

Silverstein, Sara. »The Periphery is the Centre: Some Macedonian Origins of Social Medicine and Internationalism.« Published online by Cambridge University Press. Pridobljeno 17. 12. 2018. https://www.cambridge.org.

Talapko, Jasminka, Ivana Škrlec, Tamara Alebić, Melita Jukić, Aleksandar Včev. »Malaria: The Past and the Present.« Microorganisms 7 (2019). Pridobljeno 29. 3. 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

Trausmiller, Otmar. Malarija na otoku Krku: epidemiologija i pobijanje 1923–1926. Zagreb: Dom narodnog zdravlja, 1927. Pridobljeno 16. 2. 2021. http://library.foi.hr .

Železnik Ramuta, Taja. »Insekticid DDT in lekcija o poseganju človeka v okolje.« Pridobljeno 4. 4. 2021. https://kvarkadabra.net/2019/06/ddt/.

»Wikipedija. Prosta enciklopedija.« Pridobljeno 21. 4. 2021. https://sl.wikipedia.org.

Published
2021-10-21
Section
Articles