Ustanovitev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja

Avtorji

  • Aleš Gabrič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, zgodovinopisje, Slovenija

Povzetek

Ustanovitev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja je potekala brez sodelovanja strokovne javnosti. Njegove naloge so bile prenesti težišče zgodovinskega raziskovanja na novejšo dobo in povečati vlogo marksistične znanosti v humanistiki, saj so komunistični ideologi poudarjali, da je proučevanje preteklosti preveč "klerikalno". Ustanovitev leta 1959 je sovpadala z zaostritvijo odnosov med oblastjo in univerzo v Ljubljani, zlasti Filozofsko fakulteto, kar je dalo Inštitutu svojevrsten politični pečat. Kmalu po ustanovitvi Inštituta so se morali partijski ideologi soočiti z dejstvom, da se mora podrejati predpisom, veljavnim za znanstvene ustanove, in da ne more biti le strokovni servis vladajoče stranke.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>