Jože Pučnik na poti do disidenta

Avtorji

  • Aleš Gabrič INZ

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.3.05

Ključne besede:

Jože Pučnik, Revija 57, intelektualci, komunistični režim, Slovenija

Povzetek

The case of settling scores with Revija 57 at the end of 50’s is one of the most infamous disputes of the Communist government in Slovenia with a younger generation of intellectuals who had shaped their worldview after WWII. Jože Pučnik stood out among its contributors, who attracted attention with the sharpness of mind. The criticism of the regime was during his study reflected in Pučnik’s articles in the Revija 57 magazine. In the most controversial article Pučnik analysed the discrepancies between the ideas of the ruling elite and reality, and between the mentality and the work of the Communists two decades earlier, when they were still operating illegally, and after the war, when they consolidated their official power. At the end of 1958 and in early 1959, the Revija 57 magazine was repeatedly targeted by the leading politicians and became the subject of numerous sessions held by high-level authorities. The politicians reiterated that the magazine were a group of young intellectuals, who formed an illegal hostile organization, spread anti-state propaganda and djilasism, called on workers to go on strikes etc. The encounters and intimidations finally escalated in a trial held on 30 March 1959, in which Jože Pučnik was sentenced to nine years of severe imprisonment.

Literatura

Archival Sources:

• SI AS, Arhiv Republike Slovenije:

- SI AS 537 – Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.

- SI AS 1589 – Centralni komite Zveze komunistov Slovenije.

- SI AS 1799 – Centralni komite Ljudske mladine Slovenije.

- SI AS 1931 – Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije.

- SI AS 2027 – Društvo slovenskih pisateljev.

Literature:

• Božič, Peter. „Moja prva srečanja s Pučnikom“. In: Lorenci, Janko. Jože Pučnik. Ljubljana: Emonica, 1990, 88–93.

• Kermauner, Taras. “Epilog ali nov začetek?.” Borec 48, No. 551–552 (1996): 241–52.

• Klabus, Vital. “Pričevanje o Reviji 57 in Perspektivah.” Borec 48, No. 551–552 (1996): 111–36.

• Kos, Janko. Ideologi in oporečniki: spominjanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Beletrina, 2015.

• Kos, Janko. Umetniki in meščani: spominjanja. Ljubljana: Beletrina, 2015.

• Lorenci, Janko. Jože Pučnik. Ljubljana: Emonica, 1990.

• Pesek, Rosvita. Pučnik. Celovec: Mohorjeva, 2013.

• Pučnik, Jože. Članki in spomini 1957–1985. Maribor: Obzorja, 1986.

• Ramšak, Jure. “Oporečništvo v samoupravnem socializmu: vsebina in položaj družbene kritike v Sloveniji, 1972–1980.” Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, 2013.

• Režek, Mateja. “Ideološko ozadje ukinitve Revije 57.” Nova revija 13, No. 151–152 (1994): 194–206.

• Režek, Mateja. Med resničnostjo in iluzijo: slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem: (1948–1958). Ljubljana: Modrijan, 2005.

Objavljeno

2018-12-25

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>