Jože Pučnik on a Path to Becoming a Dissident

Authors

  • Aleš Gabrič INZ

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.3.05

Keywords:

Jože Pučnik, Revija 57, intellectuals, communist regime, Slovenia

Abstract

Primer obračuna z Revijo 57 konec 50-ih let je bil eden najbolj razvpitih sporov slovenskih komunistov z mlajšo generacijo intelektualcev, ki so po drugi svetovni vojni oblikovali svoj svetovni nazor. Jože Pučnik je med somišljeniki, ki so pozornost pritegnili s svojo ostrino, še posebej izstopal. Že med študijem je v svojih člankih v Reviji 57 kritiziral režim. V najbolj spornem članku je analiziral razhajanja med idejami vladajoče elite in realnostjo ter med miselnostjo in delom komunistov dve desetletji prej, ko so delovali nezakonito, in po vojni, ko so se utrdili na oblasti. Konec leta 1958 in v začetku 1959 je bila Revija 57 večkrat tarča kritik vodilnih politikov in tema številnih sej visokih organov. Politiki so neprestano ponavljali, da gre za skupino mlajših intelektualcev, ki da je snovala ilegalno sovražno organizacijo, širila protidržavno propagando in đilasovstvo, pozivala delavce k štrajku itd. Višek obračuna je bilo sojenju Pučniku 30. marca 1959, v katerem je bil obsojen na devet let hude zaporne kazni.

References

Archival Sources:

• SI AS, Arhiv Republike Slovenije:

- SI AS 537 – Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.

- SI AS 1589 – Centralni komite Zveze komunistov Slovenije.

- SI AS 1799 – Centralni komite Ljudske mladine Slovenije.

- SI AS 1931 – Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije.

- SI AS 2027 – Društvo slovenskih pisateljev.

Literature:

• Božič, Peter. „Moja prva srečanja s Pučnikom“. In: Lorenci, Janko. Jože Pučnik. Ljubljana: Emonica, 1990, 88–93.

• Kermauner, Taras. “Epilog ali nov začetek?.” Borec 48, No. 551–552 (1996): 241–52.

• Klabus, Vital. “Pričevanje o Reviji 57 in Perspektivah.” Borec 48, No. 551–552 (1996): 111–36.

• Kos, Janko. Ideologi in oporečniki: spominjanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Beletrina, 2015.

• Kos, Janko. Umetniki in meščani: spominjanja. Ljubljana: Beletrina, 2015.

• Lorenci, Janko. Jože Pučnik. Ljubljana: Emonica, 1990.

• Pesek, Rosvita. Pučnik. Celovec: Mohorjeva, 2013.

• Pučnik, Jože. Članki in spomini 1957–1985. Maribor: Obzorja, 1986.

• Ramšak, Jure. “Oporečništvo v samoupravnem socializmu: vsebina in položaj družbene kritike v Sloveniji, 1972–1980.” Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, 2013.

• Režek, Mateja. “Ideološko ozadje ukinitve Revije 57.” Nova revija 13, No. 151–152 (1994): 194–206.

• Režek, Mateja. Med resničnostjo in iluzijo: slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem: (1948–1958). Ljubljana: Modrijan, 2005.

Published

2018-12-25

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>