Ilegalne mladinske politične organizacije v Sloveniji v prvih letih po 2. svetovni vojni

Avtorji

  • Aleš Gabrič INZ

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.1.06

Ključne besede:

mladinsko gibanje, ilegalne politične organizacije, ilegalni tisk, Slovenija, Ljubljana, Vladimir Krek

Povzetek

Po letu 1945 so lahko delovale le tiste mladinske politične organizacije, ki so podpirale nov komunistični režim. Toda mladi, ki so nasprotovali oblasti, so že v prvih povojnih mesecih začeli premišljevati o organizaciji, ki bi bila opozicija oblastni mladinski organizaciji in bi po potrebi delovala v ilegali. Najbolj široko dejavnost s članstvom v ilegalno delujočih skupinah je po ljubljanskih srednjih šolah razvila Zveza demokratične mladine, ki je izpeljala več akcij proti režimu. Višek delovanja je bil februarja 1946, ko je izšlo več številk ilegalnega glasila Zarja svobode. Po aretacijah večine vodilnih članov Zveze demokratične mladine je začela aktivnost upadati. Pojavile so se še nekatere organizacije, ki pa niso več razvile tako široke dejavnosti in so imele le peščico sodelavcev. Po izpustu iz zapora so le še  nekateri člani vztrajali pri političnem delovanju, ker pa so bili pod budnim nadzorom policije, so bili poskusi organiziranja ilegalne politične organizacije od leta 1947 dalje obsojeni na neuspeh.

Literatura

Gabrič, Aleš. »Opozicija v Sloveniji po letu 1945.« Prispevki za novejšo zgodovino 45, št. 2 (2005): 97–120.

Gabrič, Aleš. »Opozicija ali nasprotovanje novim oblastem v letu 1945.« V: Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, ur. Mitja

Ferenc in Branka Petkovšek, 285–301. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2006.

Jeraj, Mateja. »Slovenske mladinske organizacije v obdobju 1945–1965«. V: Gombač, Metka, Jeraj, Mateja in Oblak–Čarni, Marija. Fondi in zbirke mladinskih organizacij v Arhivu Republike Slovenije. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2000, 33–60.

Oblak–Čarni Marija. »Mladinske organizacije v obdobju 1919–1945«. V: Gombač, Metka, Jeraj, Mateja in Oblak–Čarni, Marija. Fondi in zbirke mladinskih organizacij v Arhivu Republike Slovenije. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2000, 13–32.

Žigon, Ivan. Življenjski izzivi : pod Velikim vozom in Južnim križem. Ljubljana: samozaložba, 1994.

Objavljeno

2017-05-30

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>