Preimenovanja krajevnih in uličnih imen v letih 1945-1955

Avtorji

  • Aleš Gabrič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

toponimi, imena ulic, krajevna imena, preimenovanja, povojno obdobje, 1945-1955

Povzetek

Spreminjanje krajevnih in uličnih imen je eno izmed vidnejših zunanjih obeležij zamenjave oblasti leta 1945 na Slovenskem. Pred 2. svetovno vojno je precej imen izhajalo iz krščanske tradicije in nosilo imena svetnikov, redov ali cerkva, krajevna imena so bila deloma še nemška, ulice pa so nosile tudi imena nekdanjih političnih veljakov. Komuniste je po prihodu na oblast motilo vse, kar je spominjalo na prejšnje čase. Zato so se z vso vnemo lotili tudi preimenovanj krajevnih in uličnih imen.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>