Tsuneko Marija Skušek kot posrednica japonske kulture na Slovenskem

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.36

Ključne besede:

Marija Tsuneko Kondō Kawase Skušek, kulturna promocija, predavanja o Japonski, Madama Butterfly, razstave o Daljnem vzhodu

Povzetek

Tsuneko Kondō Kawase, kasneje uradno Marija Skušek, je bila po preselitvi v Ljubljano leta 1920 prva promotorica japonske kulture na Slovenskem in številni so jo poznali kot »ljubljansko Japonko«. Naučila se je slovenščine in je imela v tridesetih letih 20. stoletja v številnih mestih veliko predavanj o Japonski, japonski ženi in navadah Japoncev. Za pomoč so jo prosile kulturne ustanove, ki so predstavljale Daljni vzhod. Za razstave je posojala predmete iz zbirke, ki sta jo imela z možem, in na razstavah tudi razlagala posebnosti razstavljenih eksponatov. Opernim ustvarjalcem je svetovala ob pripravah na izvedbo Puccinijeve Madama Butterfly v Ljubljani. Ko so v Slovenijo prihajali predstavniki z Japonske, je bila Marija Tsuneko Skušek običajno povabljena za prevajalko. Zadnja leta življenja je urejala domačo zbirko večinoma kitajskih in japonskih predmetov in sodelovala pri pripravi razstav v osrednjih slovenskih muzejih, ki so bile odprte kmalu po njeni smrti.

Literatura

»Tete Tsu« ni več. Ljubljanski dnevnik 13, 28. 1. 1963, št. 26, 4.

Bartelj, Andrej. Dr. Jurij Cepuder. Dolenjski list 50, 17. 6. 1999, št. 24, 24.

Baš, Angelos. Kitajska umetna obrt v Ljubljani. Tovariš 6, 28. 12. 1950, št. 42, 668.

Čeplak Mencin, Ralf. V deželi nebesnega zmaja: 350 let stikov s Kitajsko. Ljubljana: Založba /*cf., 2012.

Dolar, Jaro. Spomini: v preddverju literature. Maribor: Obzorja, 1995.

Fornezzi, T.[one]. Intervju z Ruriko Cepuder. Japonščina ni delala težav … ker smo se pogovarjali po kranjsko. Tedenska tribuna 12, 6. 10. 1964, št. 40, 4.

Gabrič, Aleš. Od popolne neznanke do prisrčne prijateljice : slovensko spoznavanje Japonske, njenih prebivalcev in običajev. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2023.

Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani Opera, 1935/36, št. 2.

Gledališki list Opere SNG Ljubljana, 1952/53, št. 9.

Golija, Bojan. Slovenec na Japonskem. Tovariš 14, 16. 2. 1958, št. 6, 148–49 in 165.

Govc, Janez. Marija Skušek – okasan. Tedenska tribuna 11, 5. 2. 1963, št. 5, 7.

Govekar, Fran [Fr. G.]. Puccini Madame Butterfly. Slovenski narod 60, 23. 4. 1927, št. 91, 2.

Hribar, Angelika. Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008.

Hrvatin, Klara. The First »Mrs. Japanese« of Slovenia between the Two World Wars: Marija Skušek and Her Series of Lectures on Japanese Women. Asian Studies 9, št. 3 (2021): 169–97.

Kuhar, B.[oris]. V spomin Marije Skuškove. Delo 5, 2. 2. 1963, št. 31, 5.

Kuhar, Boris. Mojih 25 let v muzeju. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 23=74 (2013): 317–21.

Mesesnel, Janez [J.M.]. Otoček kitajske umetnosti. Delo 5, 3. 4. 1963, št. 91, 5.

Motoh, Helena. Azija med tigri in maliki: Misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60, št. 1 (2020): 34–40.

Motoh, Helena. Lived-in museum: the early 20th century Skušek collection. Asian Studies 9 (25), št. 3 (2021): 119–40.

Niko Štritof pripoveduje, kako je pripravil »Madame Butterfly«. Jutro 16, 22. 10. 1935, št. 245, 3.

Seznam predavanj, iger in kulturnih filmov Zveze kulturnih društev v Ljubljani. Ljubljana: samozaložba, 1937.

Tavčar, Mara [Mara J. Tavčarjeva]. Gospa Marija Skuškova. Jutro 21, 13. 10. 1940, št. 240, 11.

Vampelj Suhadolnik, Nataša. Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji. V: Andrej Bekeš, Jana S. Rošker in Zlatko Šabič (ur.). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: zbornik EARL, 93–137. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019.

Visočnik Gerželj, Nataša. Dancing with the fan: the role and value of a Japanese fan and kimonos in the transmission of Japanese culture by Marija Tsuneko Skušek. Asian studies 9 (25), št. 3 (2021): 199–221.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>