Vol. 2 (1958): Letopis muzeja narodne osvoboditve LRS