Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem

Authors

  • Tone Ferenc

Keywords:

Wehrmannschaft, Styria Homeland Association - Steirischer Heimatbund, Slovenian History, WW II, German Occupation, National Liberation War, Military History

Abstract

Namen sestavka je v grobih obrisih prikazati razvoj ene izmed vojsk s katerimi se je narodnoosvobodilna vojska spoprijemala v boju za nacionalno in socialno osvoboditev slovenskega ljudstva. To je prvi tovrsten pregled razvoja Wehrmannschafta na Štajerskem in ima svoje pomanjkljivosti, ker je arhivsko gradivo ohranjeno le v manjši meri oziroma meni nedostopno. Kljub temu pa upam, da se mi je vendarle posrečilo, iz več sto med seboj ločenih podatkov sestaviti zaključeni pregled in prikazati, kako morajo nacisti pod pritiskom osvobodilnega gibanja uporabljati Wehrmannschaft v druge namene kot je bil ustanovljen, njegove oblike organiziranja za boj proti osvobodilni vojski, njegovo kakovost, zlom itd.

Published

1958-01-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>