Obnova industrije in rudarstva v Sloveniji leta 1946

Avtorji

  • Jože Prinčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Jugoslavija, Slovenija, povojna obnova, 1946, industrija, rudarstvo

Povzetek

Avtor v svoji razpravi ugotavlja, da je bila v letu 1946 gospodarska obnova najpomembnejša in najnujnejša naloga zvezne in republiških vlad ter glavni smoter gospodarske politike. Zato se je v svoji najpomembnejši obliki, t.j. obnovi industrijske proizvodnje do predvojne višine, v velikem delu tudi dokončala v tem letu, kar je tudi omogočilo in pospešilo priprave za sestavo petletnega gospodarskega načrta.

Prenosi

Objavljeno

1989-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>