Vpliv amerikanizacije na gospodarsko življenje v Sloveniji s poudarkom na drugi polovici 20. stoletja

Avtorji

  • Jože Prinčič

Ključne besede:

Slovenija, amerikanizacija, industrializacija, potrošništvo, John M. Keynes, jedrska elektrarna Krško

Povzetek

Osrednji predmet in problem pričujoče razprave je dejaven odnos slovenske politike in gospodarstva do procesa amerikanizacije po drugi svetovni vojni. Slovenci so se z amerikanizacijo, ki je bila in je še vedno eno od gibal globalnih svetovnih procesov, soočili že v njenem začetku, nato pa obdržali stike z njo vse do današnjih dni. Ti so bili raznovrstni, spremljali so jih vzponi in padci, naklonjenost in nasprotovanja ter različni odzivi politične in drugih elit. V času socialistične družbene ureditve na Slovenskem ne moremo govoriti o amerikanizaciji kot konsistentni družbeni praksi. Kljub temu pa je bil ameriški vpliv vseskozi navzoč in se je stopnjeval, tako da lahko rečemo, da so Slovenci v sodobni, razviti svet vstopali skozi ameriška vrata. Amerikanizacija slovenskega prostora je prišla do veljave po političnih spremembah in slovenski osamosvojitvi leta 1991, ko se je lahko povezala z idejami demokratizacije, modernizacije, tržnega gospodarstva in potrošništva.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>