Gospodarski stiki Slovenije z državami naslednicami avstroogrske monarhije po drugi svetovni vojni (1945-1960)

Avtorji

  • Jože Prinčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

povojna zgodovina, gospodarska zgodovina, Slovenija, Srednja Evropa, gospodarski sporazumi

Povzetek

Avtor je na podlagi arhivskega in drugega gradiva orisal gospodarske stike Slovenije s sosednjimi državami, naslednjicami Avstro-ogrske monarhije od konca 2. svetovne vojne do leta 1960. Težišče razprave je na stikih z madžarskimi, poljskimi in češkoslovaškimi podjetji; z njimi so slovenska sklenila vrsto sporazumov, ki so bili potrebni za izpolnitev prvega petletnega načrta. Po sporu z Informbirojem so bili ti stiki pretrgani, povečalo pa se je gospodarsko sodelovanje z Avstrijo.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>