Nacionalizacija najemnih zgradb in gradbenih zemljišč na ozemlju LR Slovenije (1958-1962)

Avtorji

  • Jože Prinčič

Ključne besede:

Jugoslavija, nacionalizacija zemljišč in najemnih zgradb, zakonodaja, zakon o nacionalizaciji, Slovenija

Povzetek

V razpravi avtor na podlagi arhivskega in drugega gradiva najprej obravnava vzroke, ki so pripeljali do do nacionalizacije najemnih zgradb in gradbenih zemljišč na ozemlju FLRJ decembra 1958, nato pa analizira zakon o nacionalizaciji ter njegovo izvajanje in posledice v Sloveniji v letih 1959-1962.

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>