Primorsko in postojnsko gospodarstvo v času med svetovnima vojnama

Avtorji

  • Jože Prinčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Primorska, Notranjska, gospodarstvo, slovensko-italijanski gospodarski odnosi, etnična bonifikacija, Zavod E. R. A. (Ente per la Rinascita delle tre Venezie), italijanska kolonizacija, Postojna, Pivka, lesna industrija, Windischgraetz, SICLA, Postojnska jama

Povzetek

Po koncu prve svetovne vojne je začelo gospodarsko življenje na Primorskem in Notranjskem teči po drugačnih tirnicah kot v matični domovini. Z italijansko zasedbo so bile postavljene nove meje gospodarske dejavnosti, zaradi katerih je ta del prišel v slabši in predvsem podrejen položaj glede na druge pokrajine v Italiji. Še usodnejša okoliščina za njegov nadaljnji razvoj pa je bila gospodarska politika italijanske vlade. Slednja si je namreč prizadevala, da v čim večji meri izkoristi gospodarske danosti ter sistematično spodje gospodarsko moč slovenskega prebivalstva. Trije dejavniki so v času med obema svetovnima vojnama vplivali na gospodarski razvoj postojnskega okraja: prvi je bil strateški položaj ozemlja, drugi načrtna italijanska kolonizacija, tretji, ki je bil v določenem pogledu tudi pospeševalni dejavnik gospodarskega razvoja, sta bila meja in mejne povezave. V letih 1918 do 1941 so velik del jugoslovanskega blaga izvažali v Italijo po prometnih poteh postojnskega okraja, ki so predstavljale pot do industrije severne Italije.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>