Obmejno gospodarsko sodelovanje Slovenije z Avstrijo, Italijo in Madžarsko (1945-1991)

Avtorji

  • Jože Prinčič

Ključne besede:

obmejno gospodarsko sodelovanje, mednarodna trgovina, narodna manjšina, gospodarstvo, Slovenija, Delovna skupnost Alpe-Jadran

Povzetek

Avtor obravnava obmejno gospodarsko sodelovanje kot posebno obliko gospodarskega sodelovanja republike Slovenije v obdobju socialistične Jugoslavije. Slovenija je bila med vsemi jugoslovanskimi republikami najtesneje povezana in vključena v evropski prostor. Poleg skrbi za manjšino v zamejstvu je bilo gospodarsko sodelovanje tisto, ki je opredelilo njena prizadevanja za povezovanje preko državnih meja. Njeno gospodarsko napredovanje je bilo v marsičem odvisno od uspešnega trgovanja in sodelovanja s sosedami, zlasti z Avstrijo in Italijo. Razne dvostranske oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja so postopoma prerasle v večstransko regionalno sodelovanje. Najpomembnejša in najuspešnejša oblika regionalnega sodelovanja Slovenije je bila Delovna skupnost Alpe-Jadran, ki je bila ustanovljena leta 1978.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>