Nacionalizacija industrijskih in rudarskih podjetij v Sloveniji v letu 1946

Avtorji

  • Jože Prinčič

Ključne besede:

povojno obdobje, nacionalizacija, industrija, rudarstvo, Slovenija

Povzetek

Avtor najprej oriše spločne značilnosti t: i. prve nacionalizacije zasebnih gospodarskih podjetij v Jugoslaviji, nato pa.na podlagi arhivskega gradiva analizira nacionalizacijo industrijskih podjetij v LR Sloveniji, ki je bila izvedena decembra 1946. Ugotavlja, da so bila s to nacionalizacijo podržavljena najpomembnejša industrijska podjetja na ozemlju LR Slovenije in da lastniki nacionaliziranih podjetij niso prejeli z zakonom predvidenega nadomestila.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>