Pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (1954-1990)

Avtorji

  • Jože Prinčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

regionalizem, regionalni razvoj, manj razvita območja

Povzetek

Leta 1970 je Izvršni svet skupščine SR Slovenije potrdil načela dolgoročne in načrtne gospodarske pomoči manj razvitim območjem, ki so potem veljala še naslednjih dvajset let. Ta načela niso sledila jugoslovanskemu zgledu pomoči nerazvitim republikam, saj so temeljila na predpostavki, da nosilec gospodarskega napredovanja ni republika, temveč lokalne skupnosti v manj razvitih območjih. Republika naj bi le ustvarjala pogoje za skladnejši regionalni razvoj. Tako zasnovan sistem, ki je dajal prednost ekonomskim merilom pred socialnimi, je v sedemdesetih letih preteklega stoletja omogočil, da sta gospodarska rast in stopnja zaposlovanja na manj razvitih območjih naraščali hitreje od republiškega povprečja. Pozitivni gospodarski premiki so upočasnili izseljevanje prebivalstva. V osemdesetih letih pa je poglabljajoča se gospodarska kriza zaustavila obetaven začetek pospešenega odpravljanja problema manj razvitih območij v Sloveniji.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>