Podržavljenje judovskih podjetij, podjetij z udeležbo judovskega kapitala in podjetij z judovskim vodstvenim kadrom v Sloveniji po drugi svetovni vojni

Avtorji

  • Jože Prinčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, slovensko gospodarstvo po drugi svetovni vojni, Judi, , podržavljanje, zaplemba, odškodnina, sodni procesi

Povzetek

Politiki, ki je leta 1945 prevzela oblast v Sloveniji, so bili premožni Židi, kot so takrat imenovali Jude, tako kot tudi za večino Slovencev, sinonim za bankirje in tovarnarje, ki bogatijo na račun brezobzirnega izkoriščanja delavcev in kmetov. Toda premoženje jim ni bilo podržavljeno zaradi njihovega porekla, temveč predvsem zaradi dejstva, da so bili predstavniki zasebnega kapitala in lastniki industrijskih podjetij, ki so bila predvidena za nosilce pospešene industrializacije države. V uvodnem delu razprave avtor osvetli razloge za podržavljenje judovskega premoženja in oblike podržavljenja, nato razčleni prehod posameznih podjetij v državno last, vsebino posameznih obtožnic ter ugovorov in pritožb razlaščencev. V sklepnem delu pa se osredotoči na problematiko ugotavljanja vrednosti podržavljenega premoženja in izplačila odškodnine.

Prenosi

Objavljeno

2010-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>