Nekaj zunanjih znakov partizanstva

Avtorji

  • Miroslav Luštek

Ključne besede:

druga svetovna vojna, slovenska zgodovina, NOB, partizanstvo, vojaška zgodovina

Povzetek

Bibliografija narodnoosvobodilnega tiska je izredno bogata. Napisanih je že vrsta člankov in razprav, ki na kakršen koli način osvetljujejo dobo narodnoosvobodilnega gibanja tako iz vojaškega kakor tudi iz političnega vidika, ter so dragocen doprinos za zgodovino te dobe, posebno za prvo obdobje, za katero nam najbolj primanjkuje arhivskega gradiva.

Prenosi

Objavljeno

1958-01-01