Lovro Kuhar - Prežihov Voranc v italijanskih zaporih l. 1943

Prispevek k življenjepisu

Avtorji

  • Janko Jarc

Ključne besede:

Prežihov Voranc, druga svetovna vojna, 1943, italijanski zapori

Povzetek

V Prežihovem- zborniku je Jože Koruza objavil »Življenjsko pot Lovra Kuharja -Prežihovega Voranca« (str. 167—220) in na strani 210/1 glede na Prežihovo ilegalno delo med vojno v Ljubljani in o njegovi aretaciji 8. januarja 1943 zapisal: »Zanimivo je, kako je zmogel Lovro Kuhar, ki je opravljal vse neštevilne politične posle in bil med organizatorji osvobodilnega gibanja, stalno zasledovan od okupatorjev, prikrivati svoje delovanje sredi Ljubljane, kjer ga je poznalo velikansko število ljudi, ne da bi se bil pri tem preveč skrival. Ko je zbiral ljudsko posojilo za Osvobodilno fronto, se ni ustrašil stopiti niti k političnim nasprotnikom. Zaupal je svojemu čutu, ki ga je opozoril na sleherno nevarnost. Tudi iz zagate se je vedel dobro zmazati, če je zašel na območje kake racije. Znane so številne anekdote, kako se je znal spretno izmuzniti mimo sovražnih stražarjev. Dvakrat so ga ob raciji celo priprli, ne da bi vedeli, kdo je, ker je imel listine na drugo ime. Tudi sumljiv ni bil videti, ker se je med okupacijo, da bi laže hodil bolj nemoteno, bolje oblačil in nosil tudi naočnike.« Če upoštevamo vse to, se nam zdi toliko bolj čudno, kako da so ga mogli dne 8. januarja 1943 dobiti belogardisti v pest.

Prenosi

Objavljeno

1958-01-01