Zaledna vojaška oblast v zahodnih predelih Slovenskega Primorja

Avtorji

  • Lojze Požun

Ključne besede:

Primorska, vojaška uprava, druga svetovna vojna, NOB, NOV in POS, 1943-1945

Povzetek

Da bi podprl delo vojaške in politične oblasti narodnoosvobodilne borbe na. osvobojenem ozemlju, je Glavni štab NOV in POS po odredbi vrhovnega komandant a NOV in POJ vzpostavil 13. septembra 1943 v zaledju operativnih enot na Dolenjskem šest področnih komand, ki so jih po organizacijskih izkušnjah že 7. oktobra 1943 združili v tri po, več političnih okrožij obsegajoča področja. Organizacijski odsek pri Glavnem štabu je poslal novopostavljenim zalednim oblastem naslednja navodila: Komando področja postavlja, imenuje in ji neposredno poveljuje Glavni štab NOV in POS. Le-ta postavi komandant a področja, odgovornega za delo vseh organov vojaških oblasti v zaledju, namestnika komandanta, ki vodi tudi ekonomski odsek, ter pomočnika komandanta, ki vodi politično delo in je obenem predsednik vojaškega sodišča. Glavni štab daje področju na razpolago predvsem ljudi, ki niso sposobni za službo v operativnih enotah.

Prenosi

Objavljeno

1958-01-01