Brez dlake na jeziku

Programske usmeritve in delovanje Slovenske nacionalne stranke

Avtorji

  • Jurij Hadalin

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.2.10

Ključne besede:

politične stranke, Slovenija, programi političnih strank, Slovenska nacionalna stranka

Povzetek

Članek obravnava delovanje Slovenske nacionalne stranke od njene ustanovitve do danes in temelji na njenih programskih dokumentih ter medijskem poročanju o njenem delovanju v okviru parlamenta in izven njega. V procesu analiziranja dokumentov se nakazujejo določene stalnice, ki stranko definirajo v slovenskem političnem prostoru in istočasno kažejo na določene spremembe njene javne podobe in politične orientacije. Kljub vsem spremembam pa analiza pokaže na dokaj izrazito doslednost ideoloških stališč, ki je stranki javno mnenje ni pripisovalo, je pa v marsičem tudi posledica lapidarnih argumentacij, ki so omogočale široko interpretacijo izhodišč tako na idejnem kot tudi na socialnogospodarskem področju.

Literatura

Avdiovizualni viri

Mlakar, Iztok. »Politik Gvido.« Balade in štroncade. Ljubljana: ZKP RTV SLO, 1994.

Članki

Balažic, Milan. »Kako Jelinčič peče demokracijo.« Finance, 12. 6. 2006, 8, 9.

Bratok, Tadej. »Jože Kopše: Nisem največji med političnimi spletkarji.« Prijatelj 2, št. 5 (1993): 6–11.

Bratok, Tadej. »Slovenija – podoba evropskega naroda.« Prijatelj 3, št. 6 (1995): 45, 46.

Bratok, Tadej. »Zmaga Razkrižancev in slovenske nacionalne stranke.« Prijatelj 2, št. 9 (1994): str. 24, 25.

Bratok, Tadej. »Zmago Jelinčič: Podprli smo Drnovška, sicer bi nas pobili.« Prijatelj, 2, št. 7 (1993): 4–11.

Bratok, Tadej. »Zmago Jelinčič: Smo in bomo ostali jeziček na tehtnici.« Prijatelj 2, št. 10 (1994): 10-19.

Bratok, Tadej. »Polonca Dobrajc: Dokler bo obstajal le delček družbene lastnine, je možen državni udar.« Prijatelj 2, št. 4 (1993): 8–14.

Canovan, Margaret. »"Populism for Political Theorists?".« Journal of Political Ideologies 9, št. 3 (2004): 241–52.

Delo, 21. 9. 1992, 2. »Jelinčič: Slovenija naj se odtrga od Balkana.«

Furland, Franc. »Jelinčičevi včeraj, danes, jutri.« Prijatelj 2, št. 4 (1994): 3.

Gerenčer, Ivan. »Jelinčič na sodišče zaradi Ciganov.« Delo, 28. 1. 2005, 2.

Hadalin, Jurij. »Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo: izvenparlamentarne politične stranke

na Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes.« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017): 215–24.

Horvat, Boštjan. »V Slovenijo zelo subtilno prodira germanizacija.« Panorama- tednik naših ljudi, 11. 12. 1996, 6–7.

Jančič, Peter. »Nočejo biti le kimavci Janeza Janše.« Delo, 7. 1. 2008, 2.

Jež, Boris. »Populizem brez populusa.« Delo, 17. 4. 1999, 3.

Koželj, Blanka. »Predsednik SNS Zmago Jelinčič med Slovenci v Italiji.« Prijatelj 4, št. 5 (1996): 46.

Kršinar, Igor. »Zmago Jelinčič, predsednik Slovenske nacionalne stranke. Vojna za Slovenijo še ni končana.« Slovenec, 25. 4. 1992, 25.

Kuzmanič,Tonči. »Politični ekstremizem pod Slovenci I: SNS od tigrov do papirja.« Prijatelj 4, št. 38 (1996): 32–36.

Kuzmanić, Tonči. »Politični ekstremizem pod Slovenci: SNS od tigrov do papirja.« Časopis za kritiko znanosti, 176 (1995): 47–69.

M., B. »Podpis izjave o sodelovanju s Slovaško narodno stranko.« Prijatelj 4, št. 9 (1996): 35, 36.

Pečauer, Marko. »Spopad v vrhu Slovenije se je prelomil na SNS.« Delo, 1. 9. 1992, 2.

Pečauer, Marko. »Še en razpad SNS.« Delo, 7. 1. 2008, 1.

Poglajen, Jože. »Pogrevanje Jelinčičevega golaža.« Delo, 28. 1. 2005, 3.

Prijatelj 4, št. 29 (1996), 23–34. »Cerkvi in veleposestnikom vendarle ne bomo podarili gozdov!«.

Prijatelj 4, št. 37 (1996), 30–41. »Dopolnjeni okvirni program Slovenske nacionalne stranke.«

Prijatelj 2, št. 3 (1995), 1. »Katoliški cerkvi ne damo slovenskih gozdov.«

Prijatelj 3, št. 8 (1995), 28. »Kronologija predloga Zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva.«

Prijatelj 4, št. 9 (1996), 10. »Mnenja in odmevi.«

Prijatelj 2, št. 9 (1994), 1. »Naše domovine ne damo italijanskemu fašizmu!.«

Prijatelj 4, št. 29 (1996), 59–62. »Odgovori vlade na poslanska vprašanja poslancev SNS.«

Prijatelj 4, št. 30 (1996), 58, 59. »Odgovori vlade na poslanska vprašanja poslancev SNS.«

Prijatelj 4, št. 37 (1996), 37. »Okvirni program Slovenske nacionalne stranke.«

Prijatelj 4, št. 30 (1996), 28. »Podpis tranzitnega sporazuma med Republiko Hrvaško in zvezo Nato potiska našo državo nazaj na Balkan in pomeni skrajno ignorantsko ravnanje slovenske vlade!.«

Prijatelj 2, št. 3 (1994): 23. »Poslanec Ivan Verzolak izključen iz Slovenske nacionalne stranke.«

Prijatelj 4, št. 38 (1996): 1. »Povzetek programa SNS.«

Prijatelj 4, št. 11 (1996): 38, 39. »Pregled dela Slovenske nacionalne stranke v štirih letih.«

Prijatelj 4, št. 39 (1996): 19–26. »Slovenska nacionalna stranka preživela selekcijo! Štirje poslanci nacionalne stranke o sebi.«

Prijatelj 4, št. 33 (1996): 23–26. »Slovenska nacionalna stranka v veliki meri uresničuje svoje obljube!.«

Prijatelj 2, št. 6 (1994), 1. »Zakaj referendum?.«

Prijatelj, št. 4-6 (poletje 1992). »Zmago Jelinčič: O čemer mi govorimo naglas, drugi na tihem mislijo.«

Prijatelj 2, št. 10 (1994), 34. »Zorko Jelinčič: Slovenec sem!«

Pucer, Edi. »Esuli nimajo v Istri kaj iskati.« Primorske novice, 30. 9. 1994, 29.

Ravter, Nada. »Vseeno je, kako očistiš ladjo.« 7D, 29. 1. 1997, 15–17.

Robida, Pavle. »Cerkev spet debelo laže.« Prijatelj 4, 8 (1995): 31–33.

Spruyt, Bram, Gil Keppens in Filip Van Droogenbroeck. »Who Supports Populism and What Attracts People to It?.« Political Research Quarterly 69, št. 2 (2016): 335–46.

Stamejčič, Ivana. »Dvotirna SNS.« Novi tednik NT&RC, 11. 3. 1993, 6.

Stamejčič, Ivana. »Izredni kongres SNS za nezaupnico Jelinčiču: zahteve za moratorij na izplačevanje proračunskega denarja in ureditev pravnega nasledstva.« Novi tednik NT&RC, 18. 2. 1993, 6.

Stamejčič, Ivana. »Se Jelinčiču maje stolček?: članstvo Slovenske nacionalne stranke zahteva izredni kongres.« Novi tednik NT&RC, 4. 2. 1993, 2.

Štefančič, Marcel. »Psunjski: Hrvati v luči zgodovinske resnice; Marijan F. Kranjc, Slobodan Kljakić: Plava garda - poveljnikovo zaupno poročilo.« Mladina, 5. 7. 2006. Dostopno 20. 1. 2020. https://www.mladina.si/100836/.

Mekina, Igor. »Nerazumne zahteve.« Mladina, 30. 1. 2013. Dostopno 3. 7. 2020, https://www.mladina.si/120037/nerazumne-zahteve/.

Šuen, Matjaž. »Za Veliko Slovenijo.« Tribuna, 22. 4. 1991, 7.

Taškar, Jana. »Nenaklonjeni spremembam.« Delo, 9. 12. 1992, 1.

Truden, Peter. »Lidija Ivanuša o razlogih za izstop iz SNS in prestop v SDS: Moje vrednote so postale nezdružljive s stališči vodstva stranke. Če bi samo kimala, bi ravnala v nasprotju s svojimi prepričanji.« Demokracija, 20. 12. 2019. Dostopno 20. 12. 2019. http://www.demokracija.si/fokus/lidija-ivanusa-o-razlogih-za-izstop-iz-sns-in-prestop-v-sds-moje-vrednote-so-postale-nezdruzljive-s-stalisci-vodstva-stranke-ce-bi-samo-kimala-bi-ravnala-v-nasprotju-s-svojimi-prepricanji.html.

Vrabec, Nevenka. »Slovensko državljanstvo nič več za kilo pljučne pečenke.« Prijatelj 2, št. 3 (1993): 16.

Monografije

Krašovec, Tatjana in Igor Zobavnik. Poročilo o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 2000–2004. Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2004.

Mudde, Cas in Cristóbal Rovira Kaltwasser. Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Rajičević, Veliša. Hrvati v luči zgodovinske resnice. Tržič: Učila International, 2006.

Spletni viri

ur. com, 6.5.2005. »Kazenska ovadba zaradi nestrpnosti.« Pridobljeno 20. 1. 2020. https://www.24ur.com/novice/slovenija/kazenska-ovadba-zaradi-nestrpnosti.html.

Delo, 17. 10. 2006. »Jelinčiča oprostili, Šišku kazen.« Pridobljeno 11. 1. 2020. https://www.delo.si/novice/kronika/jelincica-oprostili-sisku-in-jericu-kazen.html.

Delo. »Čistopis dopolnjenega in aktualiziranega programa Slovenske nacionalne stranke, sprejetega na 7. kongresu stranke, Brdo pri Kranju, 21. maja 2005.!« Pridobljeno 15. 10. 2019. https://www.delo.si/assets/media/other/20080820//SNS_program.pdf.

Državni zbor Republike Slovenije. Poročilo za obdobje 23. 12. 1992 do 16. 10. 1996. »DZ RS, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Prestopi v poslanskih skupinah in preimenovanje poslanskih skupin, 28. 10. 1996.« Pridobljeno 12. 10. 2019. https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/PorocilaDZ/1992_%E2%80%93_1996/Mandatno_porocilo_1992-1996.pdf.

Internet Archive – Wayback Machine, 5. 4. 2001. »Program stranke.« Pridobljeno 4. 10. 2019. http://web.archive.org/web/20010405031703/http://www.sns.si/SPLOSNA.htm.

MMC RTV SLO, 4. 4. 2004. »Večina proti tehničnemu zakonu o izbrisanih.« Pridobljeno 11. 1. 2020. https://www.rtvslo.si/slovenija/vecina-proti-tehnicnemu-zakonu-o-izbrisanih/17418.

Slovenska nacionalna stranka. »Čistopis dopolnjenega in aktualiziranega programa Slovenske nacionalne stranke, sprejetega na 10. kongresu stranke na Otočcu, 7. maja 2016.« Pridobljeno 10. 5. 2019. https://www.sns.si/wp-content/uploads/Program-SNS-2016_FINAL.pdf.

STA, 1. 4. 1992. »Slovenska nacionalna stranka se pripravlja na volitve.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/991545.

STA, 10. 2. 1994. »Pred vhodom v zgradbo SNS našli ročno bombo.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/55009.

STA, 10. 4. 1996. »SNS ne podpira španske pobude.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/200816.

STA, 11. 12. 2019. »SNS: Proti zaupnici Drnovšku in za predčasne volitve.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/4777725.

STA, 11. 3. 2010. »Srečka Prijatelja privedli pred preiskovalnega sodnika.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/1489963.

STA, 11. 4. 1997. »Vse parlamentarne stranke za vstop Slovenije v NATO.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/271829.

STA, 11. 9. 2003. »V SNS menijo, da vlada ignorira njihove zakonske predloge.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/764346.

STA, 12. 1. 2001. »Jelinčič: Slovenija ne izkorišča priložnosti na iraškem tržišču.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/536823.

STA, 12. 10. 1998. »SNS proti preletu letal zveze NATO čez ozemlje Slovenije.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/366924.

STA, 12. 12. 1991. »Slovenska nacionalna stranka za 55. člen Ustave.« Pridobljeno 9. 12. 2019. https://www.sta.si/882267.

STA, 12. 4. 1992. »Slovenska nacionalna stranka deluje protiustavno.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1005494.

STA, 12. 5. 2000. »SNS: Bajuk naj se odreče argentinskega državljanstva.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/486388.

STA, 12. 7. 2001. »SNS poziva k zbiranju podpisov v podporo referendumu o PCP.« Pridobljeno 11. 12. 2019. Dostopno na: https://www.sta.si/576304.

STA, 13. 2. 1993. »Izredni kongres SNS: Marjan Stanič – v. d. predsednika.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1236595.

STA, 13. 4. 1993. »Avto Zmaga Jelinčiča poškodovan z eksplozivnim telesom.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/4659.

STA, 15. 12. 1993. »Slovenska nacionalna stranka ob Božični poslanici slovenskih škofov.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/46427.

STA, 15. 2. 1995. »Jelinčič za oživitev gospodarskega sodelovanja z ZRJ.« Pridobljeno 10. 12. 2019. Dostopno na: https://www.sta.si/1222134.

STA, 15. 2. 1995. »Lap: Slovenski sokol je športno-rekreacijsko društvo.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/122138.

STA, 16. 2. 1993. »Jelinčič: 'To so ljudje s ceste'.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1236958.

STA, 16. 2. 1998. »SDS in SKD nasprotujeta članstvu Zmaga Jelinčiča v stalni delegaciji DZ v pridružitvenem parlamentarnem odboru evropskega parlamenta.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/325460.

STA, 17. 1. 2003. »SNS se pridružuje pobudi za razpis referendumov o EU in NATO.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/703739.

STA, 17. 12. 2001. »SNS predlaga spremembe zakona v zvezi s koncentracijo podjetij.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/609849.

STA, 17. 6. 1998. »Jelinčič proti deklaraciji o spravi.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/346627.

STA, 18. 4. 2003. »SNS: Državni zbor naj zavrže sklepe ustavnega sodišča v primeru izbrisanih.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/728710.

STA, 18. 5. 2017. »Na kongresu SNS tudi o Jelinčičevi predsedniški kandidaturi.« Pridobljeno 12. 12. 2019. Dostopno na: https://www.sta.si/2388197.

STA, 18. 9. 2008. »Jelinčič: Sinti so integralen del slovenskega naroda.« Pridobljeno 20. 1. 2020. https://www.sta.si/1321494.

STA, 19. 2. 2004. »SNS predstavila svojo različico ustavnega zakona o izbrisanih.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/808439

STA, 19. 5. 1997. »SNS za zaščito slovenskih podjetij pred prevzemi tujcev.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/278999.

STA, 2. 10. 2001. »SNS se zavzema za oblikovanje slovenskega holdinga pijač.« Pridobljeno 11. 12. 2001. https://www.sta.si/592217.

STA, 20. 1. 1993. »Protest SNS ob izjavi Mazowieckega.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1233030.

STA, 20. 1. 1997. »Zmago Jelinčič: 'SNS sprejema mandatarjevo ponudbo'.« Pridobljeno 13. 1. 2020. https://www.sta.si/256070.

STA, 20. 12. 1991. »Slovenska nacionalna stranka o Jedrski elektrarni Krško.« Pridobljeno 9. 12. 2019. https://www.sta.si/889473.

STA, 20. 12. 2001. »Jelinčič: Morda je zadnji trenutek, da zaščitimo slovenske nacionalne interese.« Pridobljeno 11. 12. 2001. https://www.sta.si/610612.

STA, 20. 3. 1993. »Pričetek kongresa Slovenske nacionalne stranke.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://sta.si/1116.

STA, 20. 5. 2010. »SNS predstavil deset razlogov proti arbitražnemu sporazumu.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/1515316.

STA, 21. 12. 2018. »Poslanci SDS in SNS vložili predlog ustavne obtožbe zoper Šarca (dopolnjeno).« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/2588569.

STA, 21. 5. 2002. »SNS in Nova stranka zbirata podpise za referendum o ohranitvi bank v slovenski lasti.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/646202.

STA, 22. 5. 2003. »SNS poziva vlado, naj zviša zaporne kazni za področje spolne nedotakljivosti.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/737542.

STA, 22. 8. 1998. »Zmago Jelinčič v Izraelu.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://sta.si/357574.

STA, 24. 1. 1997. »Janez Drnovšek oblikoval predloga za vlado 'minimalne večine'«. Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/257035.

STA, 24. 11. 2000. »Zmago Jelinčič o odnosih med Slovenijo in ZRJ.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/527042.

STA, 25. 8. 2004. »SNS na volitve 'brez dlake na jeziku'«. Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/863058.

STA, 25. 9. 2000. »SNS vladi in zunanjemu ministru znova očita nesposobnost.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/514166.

STA, 26. 12. 2005. »Jelinčič za STA: Nič ni narobe, če kdaj vskočimo namesto DeSUS (intervju).« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://sta.si/1008217.

STA, 26. 2. 1997. »Jelinčič: Referendum o gozdovih – 'zgodovinsko poslanstvo'. Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/263411.

STA, 26. 8. 1998. »Jelinčič: Pogovori na Mokricah pokazali nesposobnost slovenskih pogajalcev.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/358131.

STA, 26. 9. 2019. »Zmagu Jelinčiču naj bi policija danes vrnila odvzeto orožje.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1218238.

STA, 26.8. 2002. »Jelinčič o prodaji Leka, agresiji sovražne Hrvaške in policijski diktaturi vladajoče koalicije.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/668410.

STA, 27. 11. 1995. »Jelinčič čestital Beogradu daytonski podpis.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://sta.si/174216.

STA, 27. 8. 1998. »Jelinčič napisal odprto pismo 'neznanemu junaku in slovenski vladi'«. Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/358312.

STA, 28. 4. 2000. »Jelinčič: Poslanka Polonca Dobrajc že nekaj časa ni več članica SNS.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://wwww.sta.si/483338.

STA, 28. 5. 1997. »Vsebina referendumskega vprašanja ZLSD v določenih točkah v neskladju z ustavo.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/280862.

STA, 28. 8. 1995. »Srbski tisk povzema pogovor Zmaga Jelinčiča za Radio Kragujevac.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/156486.

STA, 29. 1. 1996. »SNS o novonastalem položaju.« Pridobljeno 11. 12. 1996. https://www.sta.si/185699.

STA, 29. 1. 1997. »7D: Zmago Jelinčič – Vseeno je, kako očistiš ladjo.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/257880.

STA, 29. 12. 1993. »SNS bo vztrajala pri določitvi meje s Hrvaško na reki Mirni.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/48793.

STA, 29. 3. 1997. »Gozdovi, čigavi (bo)ste?.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/269541.

STA, 29. 8. 1992. »Novi Vjesnik: Jelinčičev »balkanski« šok.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1217516.

STA, 29. 9. 2004. »SNS po volitvah pričakuje vstop v vlado.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/873504.

STA, 3. 1. 2005. »Jelinčič: SNS ostaja brez dlake na jeziku.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/900041.

STA, 3. 11. 2003. »SNS: Bohinčeve izjave o zakonu o izbrisanih so zavajanje javnosti.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/778134.

STA, 3. 2. 1998. »Jelinčič za TV Srbijo o odnosih med Slovenijo in ZRJ (2. 2.).« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/322847.

STA, 3. 6. 2018. »Izidi dosedanjih parlamentarnih volitev v Sloveniji.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/2520661.

STA, 3. 7. 1997. »Predsedniki strank o doseženem dogovoru.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/287605.

STA, 30. 5. 2002. »SNS: Noveli zakona o lokalni samoupravi in o lokalnih volitvah protislovenska.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/648725.

STA, 30. 6. 1993. »Marijan Poljšak ustanavlja novo stranko.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://sta.si/16852.

STA, 30. 6. 1993. »Slovenska nacionalna stranka kot predlagatelj zakonov.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/16843.

STA, 31. 12. 1991. »Slovenska nacionalna stranka v izjavi za javnost.« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/897571.

STA, 31. 5. 1993. »'Jelinčiču denarna kazen'«. Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/12357.

STA, 4. 2. 2000. »Odločitev o usodi duty freejev – na potezi je parlament.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/464442.

STA, 6. 10. 2003. »Jelinčič: razglasitev ERC pričakovana; SNS zahteva odločnejši nastop Slovenije.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/770825.

STA, 6. 11. 1997. »Pahor in Jelinčič o predlagani lustraciji.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/307757.

STA, 6. 11. 2000. »Jelinčič: Irak je pripravljen sodelovati s Slovenijo.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/523042.

STA, 6. 4. 1998. »SNS odločno nasprotuje zoper odločbo ustavnega sodišča o rehabilitaciji vojnih zločincev.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/334018.

STA, 7. 1. 2008. »Spori v SNS povzročili odhod treh poslancev (zbirno).« Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.sta.si/1247138.

STA, 8. 4. 2000. »Jelinčič: SNS bo podprla »pomladnega« mandatarja.« Pridobljeno 11. 12. 2019. https://www.sta.si/478972.

STA, 9. 11. 1992. »Zmago Jelinčič obtožuje policijo.« Pridobljeno 10. 12. 2019. https://www.sta.si/1224818.

STA, 9. 12. 1992. »SNS proti poskusom »krajinizacije« Slovenije.« Pridobljeno 9. 12. 2019. https://www.sta.si/1228159.

Svobodna beseda, 4. 9. 2018. »Odmevi na ustanovitev paravojaške organizacije 'Štajerska varda'«. Pridobljeno 12. 12. 2019. https://www.svobodnabeseda.si/odmevi-na-ustanovitev-paravojaske-organizacije-stajerska-varda/.

Treccani. »Sovranismo.« Pridobljeno 20. 1. 2020. http://www.treccani.it/vocabolario/sovranismo_%28Neologismi%29/

Ž., E.. »Polonca Dobrajc.« 24 ur. com, 25. 10. 2003. Pridobljeno 20. 1. 2019. https://www.24ur.com/novice/slovenija/polonca-dobrajc.html.

Objavljeno

2020-08-28

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>