Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo. Izvenparlamentarne politične stranke na Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes

Avtorji

  • Jurij Hadalin

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.1.10

Ključne besede:

Slovenija, politične stranke

Povzetek

Prispevek poskuša detektirati nekaj osnovnih pojavov v slovenskem politično-strankarskem življenju v daljšem loku – od prvih povojnih demokratičnih volitev leta 1990 do danes. Atomizirano slovensko politično sceno je sicer v takšnem pregledu težko zajeti v celoti, zato ob splošnih primerjavah bralcu ponuja nekaj vinjet iz obravnavanega obdobja.

Literatura

Odločba o oceni ustavnosti 43. člena zakona o volitvah v Državni zbor, stran 2460. Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999. Pridobljeno 20. 2. 2017, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU130.

Aleksić, Jure. Od šanka do šanka, od srca do srca: izvenparlamentarne strančice v boju za evrosinekurice, Mladina, 4. 6. 2004. Pridobljeno 20. 1. 2017, http://www.mladina.si/94354/od-sanka-do-sanka-od-srca-do-srca/.

Aleksić, Jure. Kandidatka Mojca, Mladina, 23. 10. 2000. Pridobljeno 20. 1. 2017, http://www.mladina.si/93525/kandidatka-mojca/.

Biografije LDS, SKD, SDS, SLS, ZLSD, DS, SNS, SND, SF, NSD, LS, RZS, SOPS, ZA, Zeleni, KSU, DSS, ZZG, ZZP, ZZL, DeSUS, CI, STA, 12.10. 1996. Pridobljeno 12. 2. 2017, https://www.sta.si/236982/biografije-lds-skd-sds-sls-zlsd-ds-sns-snd-sf-nsd-ls-rzs-sops-za-zeleni-ksu-dss-zzg-zzp-zzl-desus-ci.

Biografije registriranih političnih strank (dopolnjeno), STA, 21. 9. 2000. Pridobljeno 10. 1. 2017, https://www.sta.si/513055/biografije-registriranih-politicnih-strank.

Christensen na obisku pri Novi stranki, STA, 13. 10. 2000. Pridobljeno 3. 2. 2017, https://www.sta.si/518494/christensen-na-obisku-pri-novi-stranki.

Crnović, Deja. Lista Za vrtičkarje v Morskem jarku … in druga nenavadna imena lokalnih list, Mladina, 25. 10. 2006. Pridobljeno 12. 2. 2016, http://www.mladina.si/95136/lista-za-vrtickarje-v-morskem-jarku/.

Crnović, Deja. Največ parlamentarnih strank doslej, Mladina, 28. 8. 2008. Pridobljeno 4. 2. 2017, http://www.mladina.si/44572/najvec-parlamentarnih-strank-doslej/.

Danes mineva leto dni od referenduma za prihodnost naših otrok in družin!, 24kul.si. Pridobljeno 20. 1. 2017, http://24kul.si/danes-mineva-leto-dni-od-referenduma-za-prihodnost-nasih-otrok-in-druzin.

Demokrati podprli združevanje v novo stranko, STA, 12. 3. 1994. Pridobljeno 16. 2. 2017, https://www.sta.si/60679/demokrati-podprli-zdruzevanje-v-novo-stranko.

Demokratična zveza Kosova v Ljubljani. Koga voliti? Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah v Sloveniji (Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj: Ljubljana, 1990).

Demokratska stranka Slovenije. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Pridobljeno 2. 2. 2017,

https://sl.wikipedia.org/wiki/Demokratska_stranka_Slovenije.

Dragiša Marojević, Iz Wikipedije – spletne enciklopedije. Pridobljeno 2. 2. 2017, https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragi%C5%A1a_Marojevi%C4%87.

Družina – iz Wikipedije, proste enciklopedije. Pridobljeno 20. 1. 2017, https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina.

Državna volilna komisija, Volitve poslancev v Državni zbor 2000. Pridobljeno 23. 1. 2017, http://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2000/rez_sl.htm.

Enotna Narodna demokratska stranka, STA, 17. 7. 1994. Pridobljeno 12. 2. 2017, https://www.sta.si/84451/enotna.narodno-demokratska-stranka.

Erznožnik, Matjaž. Zadnja potegavščina kranjskih liberalcev, Delo, 14. 11 1992.

Eržen, Barbara. Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo. Žurnal, 28. 11. 2014. Pridobljeno 10. 1. 2017, http://www.zurnal24.si/politicne-stranke-stevilo-strank-lokalne-volitve-clanek-240692.

F., Ma. Referendum o družini bo 20. decembra, Delo, 4. 11. 2015. Pridobljeno 20. 1. 2017, http://www.delo.si/novice/politika/druzinski-referendum-bo-20-decembra.html.

Gerlančeva Nacional-socialna zveza Slovenije ni stranka, STA, 7. 9. 1995. Pridobljeno 11. 2. 2017, https://www.sta.si/158321/gerlanceva-nacional-socialna-zveza-slovenije-ni-stranka.

Gibanje za pravičnost in razvoj. Pridobljeno 20. 2. 2017, http://www.gibanje.org/?id=206&action=register.

IDS – nova stranka za boljše čase, Mladina, 11. 2. 2014. Pridobljeno 6. 2. 2017, http://www.mladina.si/153787/ids-nova-stranka-za-boljse-case/.

Iskalnik političnih strank. Pridobljeno 20. 2. 2017, http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/ps/index.faces.

Ivanič, Martin. Liberalna demokracija Slovenije. Enciklopedija Slovenije, 16 (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002), 121.

Je KDS parlamentarna stranka ali ne?, Mladina, 20. 8. 2008. Pridobljeno 2. 2. 2017, http://www.mladina.si/78579/20-08-2008-je_kds_parlamentarna_stranka_ali_ne_/.

Jelinčič: Razcepila se je poslanska skupina, ne stranka, STA, 17. 1. 2008. Pridobljeno 1. 2. 2017, https://www.sta.si/1249863/jelincic-razcepila-se-je-poslanska-skupina-ne-stranka/.

K., G. Zevnikova in Primc ustanavljata stranko Glas za otroke in družine: Za bolj Bogu, otrokom in družinam prijazno Slovenijo, MMC RTV SLO. Pridobljeno 12. 2. 2017, https://www.rtvslo.si/slovenija/zevnikova-in-primc-ustanavljata-stranko-glas-za-otroke-in-druzine/412446.

Kajtazović, Tamara. Parlamentarne stranke z manj mestnimi svetniki, Mladina, 6. 10. 2014. Pridobljeno 1. 2. 2017, http://www.mladina.si/160886/parlamentarne-stranke-z-manj-mestnimi-svetniki/.

Komunistična partija Slovenije na Zavodu za zaposlovanje išče sodelavca, Dnevnik, 15. 6. 2012. Pridobljeno 8. 2. 2017, https://www.dnevnik.si/1042536248.

Košir, Izak. Kangler kmalu z novo stranko za naslednje volitve, Mladina, 15. 4. 2016. Pridobljeno 11. 2. 2017, http://www.mladina.si/173719/kangler-kmalu-z-novo-stranko-za-naslednje-volitve/.

Krapež predstavil nastajajočo stranko Konzervativna demokracija Slovenije, STA, 5. 3. 1999. Pridobljeno 3. 2. 2017, https://www.sta.si/393728/krapez-predstavil-nastajajoco-stranko-konzervativna-demokracija-slovenije.

Kustec Lipicer, Simona. Od strankokracije do novega razvojnega modela države: ocena slovenske parlamentarne demokracije ob njeni petindvajsetletnici. Gašparič, Jure, Šorn Mojca (ur.). Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja, (INZ: Ljubljana, 2016), 45-50.

Marko Jakopec, Dve leti stara LDSS se hvali z uspehi, Delo, 17. 11. 1992.

Matos, Urša. Pohlep stranke mladih, Mladina, 22. 1. 2001. Pridobljeno 2. 2. 2017, http://mladina.si/92321/pohlep stranke mladih/ .

Mekina, Borut. Avstrija po poti Slovenije, Mladina, 27. 5. 2016. Pridobljeno 20. 1. 2017, http://www.mladina.si/174436/avstrija-po-poti-slovenije/.

Na slovenskem političnem prizorišču je »zapel« tudi Glas žensk, STA, 8. 9. 2000, Pridobljeno 20. 2. 2017, https://www.sta.si/510160/na-slovenskem-politicnem-prizoriscu-je-zapel-tudi-glas-zensk?.

Nacionalne liste je vložilo 16 strank, STA, 24. 10. 1996. Pridobljeno 20. 2. 2017, https://www.sta.si/239503/nacionalne-liste-je-vlozilo-16-strank.

Naš časopis: Vrhniško občinsko glasilo, št. 163, marec 1990. Pridobljeno 12. 1. 2017, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X4S099KE/.

Nežmah, Bernard. Novi obrazi na asfaltiranih njivah: Med mitom in realnostjo, Mladina, 5. 5. 2011. Pridobljeno 12. 1. 2017, http://mladina.si/53908/novi-obrazi-na-asfaltiranih-njivah/.

Notranje ministrstvo vnovič o vpisu NSZS v register političnih strank, STA, 23. 3. 1998. Pridobljeno 1. 2. 2017, https://www.sta.si/331711/notranje-ministrstvo-vnovic-o-vpisu-nszs-v-register-politicnih-strank.

Novakova: Nova stranka na desnici bi bila satelit neke druge stranke, Dnevnik, 2. 8. 2013. Pridobljeno 12. 2. 2017, https://dnevnik.si/1042600788/slovenija/novakova-nova-stranka-na-desnici-bi-bila-satelit-neke-druge-stranke.

Oglas LDS, Delo, 27. 11. 1992.

Oglasa NDS in DS, Delo, 26. 11. 1992.

Olup, Maja. Slovenska nacionalna desnica, diplomsko delo (FDV: Ljubljana, 2001). Pridobljeno 20. 2. 2017, http://slap.blog.siol.net/files/2010/12/SND.pdf.

Ozmec, Sebastjan. Pošteni Slovenije, Mladina, 17. 6. 2002. Pridobljeno 12. 1. 2017, http://www.mladina.si/88396/mposteni.

P., M. Deset ljudi ne more ustanoviti stranke, Delo, 22. 3. 1990.

Pečauer, Marko. Kandidati Neodvisne liste novih družbenih gibanj za DPZ republiške skupščine, Delo, 29. 3. 2017.

Petrovčič, Peter. Protiromska lista: Samostojno na volitve, Mladina, 30. 9. 2010. Pridobljeno 23. 11. 2016, http://www.mladina.si/51887/protiromska-lista/.

Petrovčič, Peter. Nova stranka, stara imena, Mladina, 6. 8. 2002. Pridobljeno 5. 2. 2017, http://www.mladina.si/93943/nova-stranka-stara-imena/.

Petrovič Vernikov, Borut. Drobtinica h kruhu, ki se je pekel na poti do osamosvajanja, MMC RTV SLO, Pridobljeno 20. 2. 2017, http://www.rtvslo.si/blog/borut-petrovic-vernikov/drobtinica-h-kruhu-ki-

se-je-pekel-na-poti-osamosvajanja/104630.

Poznič Cvetko, Sonja. V Sloveniji deluje 85 političnih strank, več kot na zahodu jih domuje na vzhodu (tema), STA, 19. 7. 2015. Pridobljeno 2. 2. 2017, https://www.sta.si/2157492/v-sloveniji-deluje-85-politicnih-strank-vec-kot-na-zahodu-jih-domuje-na-vzhodu.

Pridružite se Gibanju za otroke in družine!, 24kul.si. Pridobljeno 7. 2. 2017, http://24kul.si/ustanovljeno-gibanje-za-otroke-in-druzine.

Protesti v Sloveniji (2012–2014). Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Pridobljeno 11. 2. 2017,

https://sl.wikipedia.org/wiki/Protesti_v_Sloveniji_(2012%E2%80%932014).

Rakovec, Blanka. Vloga političnih strank v Sloveniji in Avstriji, diplomsko delo. (FDV: Ljubljana, 2002).

Repovž, Grega. Eksperiment združena levica, Mladina, 18. 3. 2016. Pridobljeno 7. 2. 2017, http://www.mladina.si/173127/eksperiment-zdruzena-levica/.

Rezultati volitev so uradni, Mladina, 3. 10. 2008. Pridobljeno 2. 2. 2017, http://www.mladina.si/78970/03-10-2008-rezultati_volitev_so_uradni/.

Rojeva se stranka krščanskih socialistov, STA, 19. 6. 1996. Pridobljeno 3. 2. 2017, https://www.sta.si/214785/rojeva-se-stranka-krscanskih-socialistov.

Sašo Lap: »SND je parlamentarna stranka!«, STA, 18. 10. 1996. Pridobljeno 2. 2. 2017, https://www.sta.si/241094/lap-snd-je-parlamentarna-stranka?.

Savec, Zofija. Volitve. Prva statistična objava, št. 173, 22. oktober 2004. Pridobljeno 2. 2. 2017, http://www.stat.si/doc/06-po-078-0402.doc.

Seznam vseh političnih strank v Sloveniji na dan 10. 11. 2011. Seznam vseh političnih strank v Sloveniji 2011 – kje ga najdem. Pridobljeno 20. 2. 2017, http://kjekajkakozakaj.blogspot.si/2011/10/seznam-politicnih-strank-kje-ga-najdem.html.

Seznam vseh političnih strank, MMC RTV SLO. Pridobljeno 20. 2. 2017, http://www.rtvslo.si/strani/seznam-vseh-politicnih-strank/308.

Sklep U-I-136/98, 15. 6. 2000. Republika Slovenija, Ustavno sodišče. Pridobljeno 2. 2. 2017, http://odlocitve.us-rs.si/documents/38/c1/u-i-136-982.pdf.

Skupnost Italijanov/Communita Italiana. Koga voliti? programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah v Sloveniji (Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj: Ljubljana, 1990).

Slovenska domoljubna stranka nasprotuje vstopu v EU, STA, 17.3. 1995. Pridobljeno 10. 2. 2017, https://www.sta.si/127639/slovenska-domoljubna-stranka-nasprotuje-vstopu-v-eu.

Slovenski forum po novem NDS, 24ur.com, 27. 5. 2000. Pridobljeno 9. 2. 2017, http://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenski-forum-po-novem-nds.html.

Slovenski forum vpisan v register političnih strank, STA, 11. 7. 1996. Pridobljeno 9. 2. 2017, https://www.sta.si/219059/slovenski-forum-vpisan-v-register-politicnih-strank.

SMS odslej Stranka mladih – Zeleni Evrope, Mladina, 2. 2. 2009. Pridobljeno 23. 2. 2017, http://www.mladina.si/81141/04-07-2009-sms_odslej_stranka_mladih_-_zeleni_evrope/.

Socialistična partija Slovenije. Pridobljeno 3. 2. 2017, http://www.spslo.si/.

Stranka DL bo vztrajala na politični poti, STA, 27. 11. 2014. Pridobljeno 20. 2. 2017, https://www.sta.si/2077234/stranka-dl-bo-vztrajala-na-politicni-poti.

Stranka Lista za čisto pitno vodo je stara dve leti, MMC RTV SLO. Pridobljeno 4. 2. 2017, http://www.rtvslo.si/volitve-v-dz/stranka-lista-za-cisto-pitno-vodo-je-stara-dve-leti/92112.

Stranka za enakopravnost občanov želi status narodne manjšine za Neslovence, STA, 8. 12. 1992. Pridobljeno 2. 2. 2017, https://www.sta.si/1228060/stranka-za-enakopravnost-obcanov-zeli-status-narodne-manjsine-za-neslovence.

Šinkovec, Matjaž in Novak, Božidar. Kako zmagati na volitvah?. (Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1990).

Šuligoj, Boris. Italijani na Obali in njihovi zapleteni spori, Delo, 3. 4. 1990.

Trampuš, Jure. Ohranimo pamet, Mladina, 10.10.2004. Pridobljeno 7. 2. 2017, http://www.mladina.si/94463/.

Ustanovljena Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije, STA, 12. 3. 1994. Pridobljeno 3. 2. 2017, https://www.sta.si/60759/ustanovljena-demokratska-stranka-slovenije-demokrati-slovenije.

V levoliberalnem prostoru prva razmišljanja o novi stranki, STA, 15. 12. 2006. Pridobljeno 2. 2. 2017, https://www.sta.si/1117013/v-levoliberalnem-prostoru-prva-razmisljanja-o-novi-stranki.

Vasle, Vinko. Slovenske zunajparlamentarne stranke (2), Delo, 1. 12. 1992, 2.

Vičič, Denis. Ustanovni kongres stranke Solidarnost, Mladina, 14. 12. 2013. Pridobljeno 4. 2. 2017, http://www.mladina.si/151905/ustanovni-kongres-stranke-solidarnost/.

Vloženih 12 list kandidatov za Evropski parlament. Mladina, 9. 5. 2009. Pridobljeno 10. 1. 2017, http://www.mladina.si/80752/09-05-2009-vlozenih_12_list_kandidatov_za_evropski_parlament/.

Začel se je peti – predčasni kongres NDS – krila SKD, STA, 11. 6. 1994. Pridobljeno 8. 2. 2017, https://www.sta.si/78150/zacel-se-je-peti-predcasni-kongres-nds-krila-skd?.

Zakon o političnih strankah. Uradni list RS, št. 62/94, 13/98-odločba US, 1/99, 24/99 odločba US, 70/2000. Pridobljeno 1. 2. 2017, http://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2000/zps.html.

Zgonik, Staš. Stranka, Mladina, 29. 7. 2010. Pridobljeno 7. 2. 2017, http://ww.mladina.si/51271/stranka/.

Železnikar, Jaka. Politične stranke v Sloveniji, Mladina, 11. 9. 2000.

Pridobljeno 2. 2. 2017, http://www.mladina.si/56436/11-09-2000-politicne_stranke_v_sloveniji/.

Objavljeno

2017-05-30

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>