Unwanted Heritage? Historiographic Discourse about (Second) Yugoslavia

Authors

  • Jurij Hadalin Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.3.01

Keywords:

Yugoslavia, history, historiography

Abstract

In a short overview the author attempts to present the attitude towards the second Yugoslav state in the Slovenian historiography and society, as in Slovenia the Yugoslav history remains above all a political rather than expert topic. The question when this flaw will be overcome remains unanswered. Nevertheless, the author estimates that the processes, seen outside of the broader context in the past, should sometimes be viewed from a somewhat different perspective.

References

“Hiti počasi.” Hiti počasi ‒ Wikipedija, prosta enciklopedija. Accesed 20 June 2016. https://sl.wikipedia.org/wiki/Hiti_po%C4%8Dasi.

Avanzo, Miha. “Kje končajo mrtve države?.” [Where Do Dead Countries End Up] In: Dejan Novačić, SFRJ – moja dežela: turistični vodnik, 4. Ljubljana: Orbis, 2003.

Bilandžić, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi: 1918‒1985 [History of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia: the Main Processes: 1918‒1985]. Zagreb: Školska knjiga, 1985.

Čepič, Zdenko. “Misli in dejstva. Izhodišča.” [Thoughts and Facts: Starting Points]. In: ed. Zdenko Čepič, Slovenija v Jugoslaviji, 5‒19. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Čuček, Filip, Jurij Hadalin, Jure Gašparič in Ivan Merljak. “Strta pričakovanja (Sledi časa).” [Broken Expectations (Traces of Time)]. Radio Slovenija, programme I (23 December 2012). Accesed 1 September 2016. http://tvslo.si/predvajaj/strta-pricakovanja/ava2.153826307/.

Goropevšek, Branko. “Kot steklenica piva na smetišču.” [Like a Beer Bottle in the Dump]. Zgodovina za vse 3, No. 1 (1996): 85‒88.

Granda, Stane. “Zaklinjanje Titu je znak razpadanja uma in demence.” [Swearing by Tito is a Sign of Disintegrating Minds and Dementia]. Nova24tv. Accesed 20 June 2016. http://nova24tv.si/slovenija/ljudje/stane-granda-zaklinjanje-titu-je-znak-razpadanja-uma-in-demence/.

Kamusella, Tomasz. The Forgotten 1989 Ethnic Cleansing of Bulgaria’s Turks. A Yugoslav Connection? (lecture). Ljubljana: Faculty of Arts and Institute of Contemporary History, 7 June 2016.

Kranjec, Silvo. Kako smo se zedinili [How We Have United]. Celje: Družba sv. Mohorja, 1928.

Krečič, Jela. Miglena Nikolčina: Treba je tvegati in si zamisliti utopijo [We Have to Take a Risk and Imagine an Utopia]. Accesed 1 September 2016. http://m.delo.si/sobotna/miglena-nikolcina-treba-je-tvegati-in-si-zamisliti-utopijo.html.

List of Wikipedias- Meta. Accesed 20 June 2016. https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#All_Wikipedias_ordered_by_number_of_articles.

Mlinar, Janez. Oddelek za zgodovino. Zgodovina oddelka. [Department of History. History of the Department]. Accesed 1 September 2016. http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=42.

Nećak, Dušan. “70 let Jugoslavije ‒ obletnice in prelomnice.” [70 Years of Yugoslavia – Anniversaries and Turning Points]. Časopis za zgodovino in narodopisje 60, No. 1 (1989): 15‒32.

Nećak, Dušan. “Jugoslavija, historična nujnost ali napaka?.” [Yugoslavia, a Historical Exigency or a Mistake?] Časopis za zgodovino in narodopisje 65, No. 1 (1994): 67‒71.

Novačić, Dejan. Emigrantski kuvar. Sve što ste oduvek hteli da znate o jugoslovenskoj kuhinji, ali nemate više koga da pitate [Emigrant Cookbook: What You’ve Always Wanted to Know About the Yugoslav Kitchen, But There’s No One Left to Ask]. Novi Sad: Stylos Art, 2009.

Novačić, Dejan. SFRJ – moja dežela. Turistični vodič. [SFRY – My Country. A Tourist Guide] Ljubljana: Orbis, 2003.

Novačić, Dejan. SFRJ za ponavljače. Turistički vodič. [SFRY for Repeaters. A Tourist Guide] Beograd: Moć knjige, 2003.

Petranović, Branko and Momčilo Zečević. Jugoslavija 1918‒1984. Zbirka dokumenata. [Yugoslavia 1918‒1984: Collection of Documents] Beograd: Rad, 1985.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918‒1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. [Yugoslavia 1918‒1992: Origin, Development and Disintegration of Karađorđević’s and Tito's Yugoslavia] Koper: Lipa, 1995.

Pleterski, Janko. “Jugoslavija v slovenski zgodovini.« [Yugoslavia in the Slovenian History]. Časopis za zgodovino in narodopisje 65, No. 1 (1994): 40‒46.

Pleterski, Janko. Nacije, Jugoslavija, revolucija. [Nations, Yugoslavia, Revolution] Beograd: Komunist, 1985.

Pleterski, Janko. Narodi, Jugoslavija, revolucija. [Nations, Yugoslavia, Revolution] Ljubljana: Komunist and Državna založba Slovenije, 1986.

Prinčič, Jože. Slovenska industrija v jugoslovanskem primežu. Kapitalna, ključna kapitalna in temeljna investicijska izgradnja v Sloveniji: 1945‒1956. [Slovenian Industry in the Clutches of Yugoslavia. Capital, Key Capital and Basic Investment Development in Slovenia: 1945‒1956] Novo Mesto: Dolenjska založba, 1992.

Repe, Božo. 'Liberalizem' v Sloveniji. ['Liberalism' in Slovenia] Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije, 1992.

Repe, Božo. “Jugoslavija — zgodovinska nuja ali zgodovinska zmota.” [Yugoslavia: A Historical Necessity or a Historical Mistake?]. Časopis za zgodovino in narodopisje 65, No. 1, (1994): 72‒76.

Repe, Božo. Jugoslovanstvo kot ideja in kot praksa [Yugoslavism as Idea and Practice]. Ljubljana: Filozofska Fakulteta‒Oddelek za zgodovino, 2016. Accesed 1 September 2016. http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=startdown&id=67.

Repe, Božo. “Zakaj so Slovenci vstopili v Jugoslavijo in zakaj so iz nje odšli?.” [Why Slovenians Entered Yugoslavia and Why They Left It]. In: ed. Bojan Balkovec, Jugoslavija v času. Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države [Yugoslavia in Time. Ninety Years from the Formation of First Yugoslav State], 21‒46. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2009.

Repe, Božo. “Zgodovina, zgodovinopisje in etika.” [History, Historiography and Ethics]. In: ed. Aleksander Bjelčević, Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj / 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 1 – 12 July 2013, 81‒88. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2013.

Retrostalgija [Retronostalgia] | Radio Študent. Accesed 1 September 2016. http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/retrostalgija.

Režek, Mateja. “Usmerjena preteklost: Mehanizmi ideološke in politične 'kontaminacije' zgodovinopisja v socialistični Sloveniji in Jugoslaviji.” [Directed Past: Mechanisms of Ideological and Political “Contamination” of Historiography in the Socialist Slovenia and Yugoslavia]. Acta Histriae 22, No. 4 (2014): 971‒992.

Šifrer, Andrej. “Država”. Hiti počasi. Ljubljana: ZKP RTVLJ, 1990.

Tito's Home Page. At: www.titoville.com. Website currently unavailable.

Ugrešić, Dubravka. “Leksikon izmišljene dežele.” [Lexicon of an Imaginary Country]. In: Dejan Novaćić, SFRJ – moja dežela. Turistični vodič, 5‒6. Ljubljana: Orbis, 2003.

United States Census Bureau, American Fact Finder, Ancestry (Total Categories Tallied) for People with One or More Ancestry Categories Reported. Accesed 20 June 2016. http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_00_SF3_PCT018&prodType=table.

Vodušek Starič, Jera. Prevzem oblasti 1944‒1946. [Assumption of Power 1944-1946] Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Published

2016-12-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>