Kaj bi rekel Henrik Tuma?

Od Socialdemokratske stranke Slovenije do Slovenske demokratske stranke

Avtorji

  • Jurij Hadalin

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.3.10

Ključne besede:

ideologija, socialdemokracija, demokracija, politične stranke

Povzetek

Članek opisuje ideološke premike v eni najbolj uveljavljenih slovenskih političnih strank od uvedbe političnega pluralizma v Sloveniji dalje. Glede na socialdemokratsko politično usmeritev, s katero se je stranka v začetku močno identificirala, predstavlja to delo poskus prikaza izzvenevanja izhodiščnih socialdemokratskih prvin, ki po letu 2003 niso več prisotne, stranko pa bi lahko po tem datumu uvrstili med predstavnice socialnega konservativizma.

Literatura

»Socialdemokratska zveza Slovenije.« V: Koga voliti. Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah v Sloveniji, ur. Slavi Krušič, Josip Esterajher in Slobodan Vugrinec, 47–60. Ljubljana: Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj, 1990.

Everett, Jim. »The 12 Item Social and Economic Conservatism Scale (SECS).« PLOS ONE 8, št. 12 (2013): 1–11. Dostopno na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082131. Pridobljeno 5. 9. 2021.

Fink Hafner, Danica. Politične stranke. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001.

Gašparič, Jure in Simona Kustec. »Stabilna nestabilnost ali idejnopolitični (ne)značaj slovenskih strank 1992–2018.« V: Narod – politika-država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja, ur. Jure Perovšek in Mojca Šorn, 301–13. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Gašparič, Jure. Državni zbor 1992–2012: O slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Gašparič, Jure. »Writing the Political History of the Republic of Slovenia.« Prispevki za novejšo zgodovino 56, št. 3 (2016): 22–41.

Glušič, Gregor. »Ideološko pozicioniranje stranke SDS med letoma 1992 in 2014.« Diplomsko delo. Ljubljana, 2016.

Hadalin, Jurij. »Brez dlake na jeziku: idejnopolitični in socialnogospodarski koncepti Slovenske nacionalne stranke v prvih 15 letih njenega delovanja.« V: Narod – politika-država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja, ur. Jure Perovšek in Mojca Šorn, 281–98. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Hadalin, Jurij. »'In Jugoslawien kennen wir keine Streiks, haben aber einige selbstverwaltete Unterbrechungen der Arbeit.' Streiks im sozialistischen Slowenien vom Streik in Trbovlje bis zur Streikwelle in den späten achtziger Jahre.« Central European Papers 6, št. 1 (2018): 139–56.

Hadalin, Jurij. »Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo: izvenparlamentarne politične stranke na Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes.« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017): 205–24.

Hribar, Spomenka. Svet kot zarota. Ljubljana: Enotnost, 1996.

Hribar, Spomenka. Svet kot zarota. Mengeš: Ciceron, 2011.

Janša, Janez. Okopi: pot slovenske države 1991–1994. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.

Janša, Janez. Premiki: nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

Konovšek, Tjaša. »Prekletstvo številke 45: konstituiranje slovenskega državnega zbora in vlade v letih 1996–1997.« Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 2 (2020): 168–89.

Konovšek, Tjaša. »Formiranje Liberalne demokracije Slovenije in njene politike (1992–1996).« V: Narod – politika-država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja. Ur. Jure Perovšek in Mojca Šorn, 267–80. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Kopeček, Lubomir in Pavel Pšeja. »Czech Social Democracy and Its ‘cohabitation’ with the Communist Party: The story of a Neglected Affair.« Communist and Post-Communist Studies 41, št. 1 (2008): 317–38.

Koubek, Jiří in Martin Polášek. Strengthening Social Democracy in the Visegrad Countries. The Czech Social Democratic Party. Praga: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.

Krašovec, Alenka. »Socialdemokratski stranki v Sloveniji (SDSS in ZLSD) 1989–1995.« Diplomsko delo. Ljubljana, 1996.

Lednik, Gašper. »Organizacijske spremembe v Slovenski demokratski stranki od leta 1990 do leta 2010.« Diplomsko delo. Ljubljana, 2011.

Markič, Boštjan. »Volitve 1992.« Teorija in praksa 29, št. 11/12 (1992): 1176–82.

Meyer, Thomas. »Tretja pot na razpotju.« Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja 37, št. 1 (2000): 149–62.

Pesek, Rosvita. »France Tomšič v boju za stranko in državo.« V: France Tomšič, Od stavke do stranke. Ur. Marta Lavrič Tomšič in Rosvita Pesek, 313–57. Ljubljana: Nova obzorja, 2010.

Pesek, Rosvita. Pučnik. Celovec: Mohorjeva družba, 2015.

Prunk, Janko. »(Ne)sreča socialne demokracije s Slovenijo.« Sobotna priloga Dela, 2. 6. 2012. Dostopno na: https://old.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/ne-sreca-socialne-demokracije-s-slovenijo.html. Pridobljeno 5. 9. 2021.

Rakovec, Blanka. Vloga političnih strank v Sloveniji in Avstriji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2002.

Repe, Božo. »Med fičkom in armanijem.« Dnevnik, 2. 8. 2008. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/296459. Pridobljeno 6. 9. 2021.

Repe, Božo. Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Ther, Phillipe. Europe Since 1989 – a History. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2016.

Tomšič, France. Od stranke do stavke. Ur. Marta Lavrič Tomšič in Rosvita Pesek. Ljubljana: Nova obzorja, 2010.

Valič Zver, Andreja. Demos: slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča in Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013.

Zajc, Marko. »Poletni aferi kritičnih misli. Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986.« Studia Historica Slovenica 20, št. 3 (2020): 921–56.

Zajc, Marko. »Pragmatični, skeptični, drobnjakarski: ideološka in programska izhodišča ZSMS/ZSMS LS v letih 1989-90.« V: Narod – politika-država: Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja. Ur. Jure Perovšek in Mojca Šorn, 241–66. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Zver, Milan. 100 let socialdemokracije. Ljubljana: Veda, 1996.

Zver, Milan. 30 let zvestobe Sloveniji. Ljubljana: Nova obzorja, 2019.

Zver, Milan. Dvajset pomladi SDS. Ljubljana: Slovenska demokratska stranka, 2009.

Objavljeno

2021-11-23

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>