The hour of European truth for Slovenian intellectuals

Authors

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.2.04

Keywords:

intellectuals, Euroscepticism, EU approximation, Slovenian politics

Abstract

In this paper, the author presents and analyses the political activity of Slovenian opposition intellectuals during the period of Slovenia's EU accession (1995-97). In the summer of 1997, a group of intellectuals from the Nova revija circle published a public letter "An Hour of European Truth for Slovenia", in which they criticised the social and political situation and the government's poor policy of EU and NATO approximation. The signatories of the public letter perceived the then rule of the Liberal Democratic Party (LDS), which was the successor of the official youth organisation under socialism, as undemocratic rule by former communists who held all the strings of power. In approaching the EU, they opposed the agreement with Italy on the purchase of Slovenian real estate (the so-called Spanish Compromise). Although they were in principle in favour of EU membership, they also collaborated in their activism with a group of outspoken Eurosceptics. In the first part of the paper, the author presents Slovenian politics in the 1990s, while in the second part he briefly describes the process of Slovenia's accession to the EU and NATO. In the third part, the author describes the background and activities of the group of intellectuals in question. The fourth part analyses the public letter and the public reactions. In the conclusion, the author poses a question whether the actors mentioned were Eurosceptics. In his opinion, the concept of Euroscepticism does not help to understand the complex and ambivalent attitudes of political actors towards Europe and the EU. In conclusion, the author highlights the trajectory of Slovenian anticommunist political thought up to the present day.

Author Biography

  • Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

References

Literature

“Izjava Gibanja 23. December.” In Danes Slovenija in nikdar več?. Edited by Borut Korun, 194. Velenje: self-published, 1997.

Bergmann, Eirikur. “The Eurabia conspiracy theory.” In Europe, Continent of Conspiracies: Conspiracy Theories in and about Europe. Edited by Andreas Önnerfors and André Krouwel, 36–53. London and New York: Routledge, 2021.

Bučar, France. “Kako naprej.” In Danes Slovenija in nikdar več?. Edited by Borut Korun, 184. Velenje: self-published, 1997.

Cerar, Božo. “Španski kompromis.” In Osamosvojitev, Prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. Edited by Dimitrij Rupel, 299. Ljubljana: Nova univerza, 2021.

Čepič, Zdenko. “Demos prevzame oblast.” In Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848‒1992. Edited by Jasna Fischer et al., 1290‒94. Ljubljana: Mladinska knjiga and Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Čepič, Zdenko. “Razpad Demosa in padec njegove vlade.” In Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848‒1992. Edited by Jasna Fischer et al., 1364‒67. Ljubljana: Mladinska knjiga and Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Gabrič, Aleš. "Zaostrenost mednacionanih odnosov." In Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848‒1992. Edited by Jasna Fischer et al., 1171. Ljubljana: Mladinska knjiga and Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Galjot, Ana, and Vilma Brodnik. “Iz zgodovine vključevanja Slovenije v Evropsko unijo.” Zgodovina v šoli 12, No. 3-4 (2004): 36-40.

Gašparič, Jure. Slovenski parlament: Politično-zgodovinski pregled od začetka prvega do konca šestega mandata 1992 – 2014. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. http://www.sistory.si/SISTORY:ID:26950.

Gilbert, Mark, and Daniele Pasquinucci. “Introduction.” In Euroscepticisms: The Historical Roots of a Political Challenge. Edited by Mark Gilbert, and Daniele Pasquinucci, 1–9. Leiden: Brill 2020.

Hribar, Spomenka. “Krivda in greh.” In Kocbekov zbornik. Edited by Dimitrij Rupel. Maribor: Obzorja, 1987.

Jančar, Drago, France Bučar, Niko Grafenauer, Jože Pučnik, Primož Simoniti, Jože Snoj, Rudi Šeligo, and Ivan Urbančič. Ura evropske resnice za Slovenijo / The Hour of European Truth for Slovenia. Ljubljana: Nova revija, 1997.

Kacin Wohinz, Milica and Nevenka Troha (eds.). Slovene-Italian Relations 1880-1956: Report of the Slovene-Italian Historical and Cultural Commission. Ljubljana: Nova revija, 2001. https://hdl.handle.net/11686/file25868.

Konovšek, Tjaša. “Formiranje Liberalne demokracije Slovenije in njene politike 1992–1996.” In Narod – politika – država: idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja. Edited by Jurij Perovšek and Mojca Šorn, 276–80. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Konovšek, Tjaša. “Prekletstvo številke 45: konstituiranje slovenskega državnega zbora in vlade v letih 1996–1997.” Prispevki za novejšo zgodovino 60, No. 2 (2020): 168‒89.

Kosin, Marko. “Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih, (kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995).” Razprave in gradivo 33 (1998): 57‒97.

Krapež, Irena. "Diplomacija kot instrument zunanje politike: odnosi med Slovenijo in Italijo." Diplomsko delo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2009. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_krapez-irena.pdf.

Leruth, Benjamin, Nicholas Startin, and Simon Usherwood. “Defining Euroscepticism, From a broad concept to a field of study.” In The Routledge Handbook of Euroscepticism. Edited by Benjamin Leruth, Nicholas Startin and Simon McDougall Usherwood. London: Routledge, 2018.

Omerza, Igor. Veliki in dolgi pohod Nove revije. Celovec: Mohorjeva, 2015.

Pesek, Rosvita. “Jože Pučnik - dlje kot drugi.” Studia Historica Slovenica 11, No. 2/3 (2011): 439‒62.

Pesek, Rosvita. Osamosvojitev Slovenije. Ljubljana: Nova revija, 2007.

Ramšak, Jure. (Samo)upravljanje intelekta, Družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji. Ljubljana: Modrijan. 2019.

Repe, Božo. Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1990.

Repe, Božo. Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. 1. del: Opozicija in oblast. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2002.

Škorjanec, Viljenka. Osimska pogajanja. Koper: Annales, 2007.

Trencsényi, Balázs, Michal Kopeček, Luka Lisjak Gabrijelčič, Maria Falina, Monika Baár, and Maciej Janowski (eds). A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Vol. 2, Negotiating Modernity in the Short Twentieth Century and Beyond. Pt. 1, 1918-1968. New York: Oxford University Press, 2018.

Newspaper sources

Albreht, Matjaž. “Še ena vroča izredna seja o pridružitvenem sporazumu.” Delo, July 16, 1997, 2.

Babič, Mateja. “Pobuda za referendum ni bila vložena pravilno.” Delo, May 9, 1997, 1.

Babič, Mateja. “Trenutek prigriznjenih idej.” Delo, July 19, 1997, 2.

Bohte, Gorazd. “Evroskeptiki po slovensko.” Delo, May 9, 1997, 2.

C. R. “Odprto pismo intelektualcev.” Delo, July 10, 1997, 1.

Drčar Murko, Mojca. "Kazen za naivnost." Delo, October 22, 1994, 6.

Hribar, Spomenka. “Ustavimo desnico.” Sobotna priloga, April 18, 1992, 24, 25.

Izgoršek, Urša. “Španski predlog na prepihu razprave v Državnem zboru.” Delo, April 3, 1996, 2.

Jakopec, Marko. “Janez Janša ni več obrambni minister.“ Delo, March 29, 1994, 1.

Jakopec, Marko. “Večina poslanskih skupin je podpirala spremembe ustave.” Delo, July 15 1997, 2.

Jakopec, Marko, and Vladimir Vodušek. “DZ lahko ratificira sporazum o pridružitvi samo brez aneksa.” Delo, May 9, 1997, 2.

Jančar, Drago. “Egiptovski lonci mesa.” Sobotna priloga, October 1, 1994, 30.

Jež, Boris. “Izbruh razuma.” Delo, 11 July 1997, 3.

N. R. “Opozorilo poslancem državnega zbora.” Delo, April 10, 1996, 2.

Pušenjak, Dejan. “Združena LDS stavi tudi na to, da Slovenci niso prav neumni.” Delo, March 14, 1994, 2.

Rupel, Dimitrij. “Urica domačih resnic.” Sobotna priloga, July 19, 1997, 38.

Rus, Veljko. “Antikomunistični manifest.” Sobotna priloga, July 26, 1997, 30.

Štamcar, Miha Đ., and Jani Sever. “Ustavite Paravomo!.” Mladina, March 22, 1994, 1.

Taškar, Jana. “Dr. Rupel je ljubljanski župan.” Delo, December 19, 1994, 1.

Taškar, Jana. “Ustavna komisija odločila, zdaj je na vrsti Državni zbor.” Delo, July 10, 1997, 2.

Vidmajer, Saša. “Parlament odprl pot pridruževanju k EU.” Delo, April 12, 1996, 1.

Vidmajer, Saša. “Prvi obisk italijanskega predsednika v Sloveniji.” Delo, July 8, 1997, 1.

Vodušek, Vladimir. “Španski jezdeci in španski borci.”Delo, May 10, 1997, 3.

Žitko, Stojan. “Vrh je v prvi širitveni krog Nata soglasno povabil samo tri države.” Delo, July 9, 1997, 1.

Online resources

“Noro! Evropski parlament trdi, da je velika demografska zamenjava teorija zarote.“ demokracija.si, November 22, 2022. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/tujina/noro-evropski-parlament-trdi-da-je-velika-demografska-zamenjava-teorija-zarote/.

“Šifra: Eurabija.” demokracija.si, June 2, 2018. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/tujina/sifra-eurabija/ .

B., J. “George Soros, kralj propagande: Milijarder po svetu plačuje najmanj 253 organizacij, prek katerih vpliva na globalne medije.” demokracija.si, December 9, 2022. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/fokus/george-soros-kralj-propagande-milijarder-po-svetu-placuje-najmanj-253-organizacij-prek-katerih-vpliva-na-globalne-medije/.

Berlec, Metod. “(INTERVJU) Borut Korun: Ta vlada se je odrekla slovenskemu narodu.” demokracija.si, May 29, 2023. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/fokus/intervju-borut-korun-ta-vlada-se-je-odrekla-slovenskemu-narodu/.

Dnevnik. “Nova revija v stečaju: prodaja ustanoviteljske pravice Inštituta Nove revije.” 17 May 2014. Sccessed 20 August 2023. https://www.dnevnik.si/1042659861.

Državna volilna komisija. “Poročilo o izidu glasovanja in izidu referenduma o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, ki je bil 23. marca 2003.” Accessed August 20, 2023. https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/volitve/referendum_2003_1/porocilo-o-referendumu-EU.pdf.

Državna volilna komisija. “Poročilo o izidu glasovanja in izidu referenduma o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji severnoatlantske pogodbe (NATO), ki je bil 23. marca 2003.” Accessed August 20, 2023. https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/volitve/referendum_2003_1/porocilo-o-referendumu-NATO.pdf.

Korun, Borut. “Neomarksizem ali kulturni marksizem.” demokracija.si, March 6, 2022. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/fokus/neomarksizem-ali-kulturni-marksizem/.

Portal GOV.SI. “Slovenija v Natu.” Accessed August 20, 2023. https://www.gov.si/teme/slovenija-v-natu/.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. “Slovenija v EU.” Accessed September 1, 2023. https://slovenia.representation.ec.europa.eu/o-nas/casovnica-slovenije-v-eu_sl.

R., C. “Predsednik SDS Janez Janša na Poljskem: Prihodnost Evropske unije ni v evropski federaciji, temveč v Evropski uniji narodov.” demokracija.si, September 6, 2022. Accessed 20. August 2023. https://demokracija.si/fokus/predsednik-sds-janez-jansa-na-poljskem-prihodnost-evropske-unije-ni-v-evropski-federaciji-temvec-v-evropski-uniji-narodov/.

Truden, Peter. “Starši, pozor! Golobova vlada namerava vpeljati LGBT ideologijo v šole.” demokracija.si, May 15, 2022. Accessed 20 August 2023. https://demokracija.si/fokus/starsi-pozor-golobova-vlada-namerava-vpeljati-lgbt-ideologijo-v-sole/.

Vrednote v prehodu II, Slovensko javno mnenje 1990‒1998. Edited by Niko Toš. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2021. https://www.cjm.si/wp-content/uploads/2022/04/VREDNOTE-2-WEB.pdf.

Downloads

Published

2023-09-20

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>