Razumevanje jugoslovanstva v Sloveniji (in Slovenije v jugoslovanstvu) v začetku osemdesetih let

Authors

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.2.07

Keywords:

jugoslovanstvo, Slovenija, osemdeseta, nacionalno vprašanje, nacionalizem, Zveza komunistov Jugoslavije

Abstract

The paper attempts to present the important discussions on nationalism, Slovenianism and Yugoslavism from the early 1980s and call attention to the (inter)dependence of nationalism (and its perceptions) and the social system and social issues. It lays out reasons for the historical study of nationalism/the national question in Slovenia and Yugoslavia in the early 1980s. The paper presents a critical overview of the established periodisation of the 1980s in Slovenian public opinion and history and sketches out the basic contours of the period in question. The main part of the paper is the analysis of different attitudes towards the national question in the League of Communists of Yugoslavia. The conclusion establishes a connection between the interpretation of the national question and the interpretation of social property in the late self-management period.

Author Biography

References

Archer, Rory, Igor Duda in Paul Stubs. ”Bringing class back in. An introduction.” V: Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, ur. Rory Archer, Igor Duda in Paul Stubs, 1–20. London in New York: Routledge, 2016.

Cvetković-Sander, Ksenija. Sprachpolitik und Nationale Identitat im sozialistischen Jugoslawien (1954–1991). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011.

Čepič, Zdenko. ”Gospodarska kriza.” V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, I, 1151–53, ur. Jasna Fischer et al. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Mladinska knjiga, 2005.

Dragović-Soso, Jasna. ”Why did Yugoslavia Disintegrate? An Overview of Contending Explanations.” V: State Collapse in South-Eastern Europe. New Perspectives on Yugoslavia's Disintegration, ur. Jasna Dragović Soso in Lenard Cohen, 1–29. Purdue University Press, 2008.

Dragović-Soso, Jasna. Saviours of the Nation, Serbia’s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism. London: Hurst & Company, 2002.

Gabrič, Aleš. ”Cultural Activities as Political Action.” V: The Repluralization of Slovenia in the 1980's. New Relevations from Archival Records, ur. Lepoldina Plut-Pregelj, Aleš Gabrič in Božo Repe, 16–36. Washington: University of Washinton, 2000.

Gabrič, Aleš. ”Kulturniška ’opozicija’ podira tabuje.” V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, I, ur. Jasna Fischer et al., 1153–58. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Mladinska knjiga, 2006.

Gabrič, Aleš. ”Na zahodu vzhodnega sveta.” V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, I, ur. Jasna Fischer et al., 1158–65. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Mladinska knjiga, 2006.

Gabrič, Aleš. ”Politična kriza.” V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, I, ur. Jasna Fischer et al., 1148–51. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Mladinska knjiga, 2006.

Gabrič, Aleš. ”Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v prvem povojnem obdobju.” V: Jugoslavija v hladni vojni, ur. Jasna Fischer, 403–424. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in University of Toronto, 2004.

Gabrič, Aleš. ”Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni.” V: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič, 213–240. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Granda, Stane. Slovenia. An historical Overview. Ljubljana: Government communication office, 2008.

Hadalin, Jurij. ”Odnos varnostno-obveščevalnih služb do albanske manjšine v Jugoslaviji po izbruhu demonstracij na Kosovu leta 1981.” Prispevki za novejšo zgodovino 51, št. 1 (2011): 313–28.

Hudson, Kate. Breaking the South Slav Dream. The Rise and Fall of Yugoslavia. London: Pluto Press, 2003.

Jović, Dejan. A State that Withered Away. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2009.

Kamusella, Tomasz. The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europé. Houndmills and New York: Palgrave Macmillian, 2009.

Kardelj, Edvard. Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1957.

Kardelj, Edvard. Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Ljubljana: ČGP Komunist, 1977.

Kocka, Jürgen in Heinz-Gerhard Haupt. ”Comparison and Beyond Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History.” V: Comparative and Transnational History, ur. Jürgen Kocka in Heinz-Gerhard Haupt, 1–32. New York in Oxford: Berghahn Books, 2009.

Kolstø, Pål, ur. Media Discourse and the Yugoslav Conflicts, Representations of Self and Other. Farnham: Ashgate, 2009.

Košmrlj, Drago. ”Kakšen boj proti nacionalizmu.” Komunist, 18. 9. 1981.

Kraigher, Sergej. ”V iskanju odgovora na stara vprašanja v spremenjenih razmerah ali na nova vprašanja se naša progresivna družbena misel nenehno sooča z družbeno prakso.” Komunist, 5. 2. 1982.

Kristan, Ivan. Samoupravljanje. Gradivo za učence srednjih šol. Ljubljana: Zavod SRS za šolstvo, 1976.

Lampe, John R. Yugoslavia as History. Twice There Was a Country. Cambridge University Press, 2000.

Lusa, Stefano. Razkroj oblasti, Slovenski komunisti in demokratizacija države. Ljubljana: Modrijan, 2012.

Luthar, Oto, ur. The Land in Between. A History of Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

Meier, Viktor. Yugoslavia. A History of its Demise. London in New York: Routledge, 1999.

Pašić, Najdan. ”Korenine in posledice teritorialnega zapiranja.” Komunist, 29. 1. 1982.

Perovšek, Jurij. Samoodločba in federacija. Slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Plut-Pregelj, Lepoldina. ”Slovenia's Concerns About the proposed Yugoslav Core Curriculum in the 1980's.” V: The Repluralization of Slovenia in the 1980's. New Relevations from Archival Records, ur. Lepoldina Plut-Pregelj, Aleš Gabrič in Božo Repe, 58–78. Washington: University of Washinton, 2000.

Prinčič, Jože. Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945–1991. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Problemi (Razprave) 19/20, št. II/I (1981/1982), 85–97. ”Kako so Slovenci postali pridni in kako bodo, če bodo pridni, pridni tudi ostali.”

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. Od zajedništva do razlaza. Zagreb: Školska knjiga, 2006.

Radeljić, Branislav. Europe and the Collapse of Yugoslavia. The Role of Non-State Actors and European Diplomacy. London in New York: I. B. Tauris, 2012.

Ramet, Pedro. Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1963–1983. Bloomington: Indiana University Press, 1984.

Ramet, Sabrina P. Balkan Babel. The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević. Oxford: Westview Press, 2002.

Repe, Božo. Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002.

Repe, Božo. Slovenci v osemdesetih letih. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001.

Sundhaussen, Holm. Jugoslawien und seine Nachfolgstaaten. Eine ungewöhnliche Geschichte des Gewöhnlichen. Wien, Köln in Weimar: Böhlau, 2012.

Tomašević, M. ”Interes nacionalistov ni interes ljudstva. Naš gost: Dušan Dragosavac, član predsedstva CK ZKJ.” Komunist, 16. 10. 1981.

Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ustava Socialistične republike Slovenije. Ljubljana: Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1974.

Vurnik, Blaž. Med Marxom in punkom. Vloga Zveze socialistične mladine Slovenije pri demokratizaciji Slovenije 1980–1990. Ljubljana: Modrijan, 2005.

Woodworth, Susan L. Balkan Tragedy. Washington: The Brookings Institution, 1995.

Zajc, Marko. ”Slovenian Intellectuals and Yugoslavism in the 1980s. Propositions, Theses, Questions”. Südosteuropäische Hefte 4, št. 1 (2015): 46–65.

Žižek, Slavoj. Jezik, ideologija, Slovenci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987.

Published

2016-11-09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>