The Border River Phenomenon: the Example of the River Mura

Avtorji

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.3.03

Ključne besede:

Border rivers, River Mura, Environmental History, River regulations, Border Disputes

Povzetek

The Author analyses two long-term aspects of the border river phenomenon with the example of the river Mura: a) the relationship between the river bed, the boundaryline, and the anthropogenic effects on the river; b) discovering the historical structures through the perspective of border disputes. The "common sense" ideas about border rivers imply that the river bed and the boundaryline usually match. However, in the actual landscape and cartographic representations, the differences between these elements can be significant.

Biografija avtorja

Literatura

“Uredba o ratifikaciji Pravilnika stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo.” Uradni list Republike Slovenije 11/1998.

“Zapisnik XI. zasedanja Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo, Ljubljana, 9. in 10. 6. 2015.” Accessed on August 5, 2017. http://gis.arso.gov.si/related/evode/vg_komisije/SLO-CRO_zasedanje%2011_junij%202015.pdf.

”BBC: Hotiza povod za nov konflikt na Balkanu.” Slovenska tiskovna agencija, 18. 9. 2006. Accessed on August 5, 2017. https://www.sta.si/1088579/bbc-hotiza-povod-za-nov-konflikt-na-balkanu-18-9.

Balažic, Simon. ”Meja na Muri.” In: 17. Mišičev vodarski dan, zbornik referatov. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2006.

Baumann, Norbert; Fartek, Štefan; Hornich, Rudolf; Novak, Jožef; Rathschüler, Oliver. Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro, I. Faza. Gradec/Graz: Stalna slovensko-avstrijska komisija za Muro, 2001.

Belec, Borut. ”Hrvaška zemljiška posest v občini Lendava kot sestavina mejne problematike.” Dela 12 (1997), 183-193.

Bizjak, Aleš. ”Transboundary Cooperation of the Republic of Slovenia – Obligations, Good Practices and Benefits.” Paper on the 2nd Workshop on Assessing the Water-Food-Energy-Ecoystem Nexus and Benefits of Transboundary Cooperation in the Drina River Basin, Belgrade, 8 – 9 November 2016. Accessed on 3 August 2017. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/11Nov_08-10_Nexus_2nd-WS_Drinabasin_Belgrade/day_3/ab_UNECE_NEXUS_BELGRADE__Transboundary_Cooperation_091116.pdf.

BRILLY, Mitja; ŠRAJ, Mojca; HORVAT, Anja; VIDMAR, Andrej; KOPRIVŠEK, Maja. ”Hidrološka študija reke Mure.” In: 20. Mišičev vodarski dan 2011, zbornik referatov. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2011.

Čepič, Zdenko. ”Oris nastajanja slovensko-hrvaške meje po drugi svetovni vojni.” In: Čepič, Zdenko; Nećak, Dušan; Stiplovšek, Miroslav (eds.). Mikužev zbornik. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1999, 201-216.

Cipot ,Boris. Kopušar, Sebastijan. ”Hotižani: Dež prehitel diplomacijo.” Dnevnik, 30. 8. 2006.

Cipot, Boris. »Hrvati so si privoščili še eno provokacijo.” Dnevnik, 28. 8. 2006.

Demšar, Božo. ”Ureditev državne meje Slovenije s Hrvaško.” Geodetski vestnik 36 (1992), No. 4, 298-303.

Eigmüller, Monika. ”Der duale Character der Grenze. Grenzsoziologie, die politische Strukturierung des Raumes.” In: Grenzsoziologie, die politische Strukturierung des Raumes, eds. Monika Eigmüller and Georga Vobruba. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2006.

Fujs, Metka. »Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju.« Prispevki za novejšo zgodovino 37 (1997), No. 2, 175-186.

Hirschhausen, Béatrice von; Grandits, Hannes; Kraft, Claudia; Müller, Dietmar. ”Phantomgrenzen im ostlichen Evropa, Eine wissenschaftliche Positionierung.” In: Hirschhausen, Béatrice von; Grandits, Hannes; Kraft, Claudia; Müller, Dietmar; Serrier, Thomas (eds.). Phantomgrenzen, Räumen und Akteure in der Zeit neu denken. Göttingen, Wallstein Verlag, 2015.

Hozjan, Andrej. ”Reka Mura na Slovenskem v novem veku.” Ekonomska i ekohistorija 9 (2013):16-27.

Kerec Darja. ”Prekmurske Benetke leta 1925.” Prispevki za novejšo zgodovino 51 (2011), No. 3: 25-36.

Komac, Blaž. Natek, Karel. Zorn, Matija. Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, 2008.

Kontler, László. Madžarska zgodovina. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Kos, Milko. Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Urbarji Salzburške nadškofije. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1939.

Kovačič, Fran. Ljutomer, Zgodovina trga in sreza. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1926.

Kralj, Marjeta; Zorko, Mojca. ”Vrsta pozivov k pomiritvi.” Dnevnik, 15. 9. 2006.

Lesjak, Aleš. ”Mura skozi čas.” In: 25. Mišičev vodarski dan, zbornik referatov. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014.

Mayer, László; Molnár, András (ed.). Viri za zgodovino Prekmurja 1 / Források a Muravidék történetéhez 1. Szombathely – Zalaegerszeg: Arhiv županije Vas in Arhiv županije Zala, 2008.

Mayer, László; Molnár, András (ed.). Viri za zgodovino Prekmurja 2 / Források a Muravidék történetéhez 2. Szombathely – Zalaegerszeg: Arhiv županije Vas in Arhiv županije Zala, 2008.

Novak, Jožef and Vratarič, Vladimir. ”Mura nekoč, danes, jutri.” In: 14. Mišičev vodarski dan, zbornik referatov. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2003.

Ribnikar, Peter (ed.). Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921, 2. Del. Ljubljana: Arhiv republike Slovenije, 1999.

Ribnikar, Peter. ”Zemljiški kataster kot vir za zgodovino,” Zgodovinski časopis 36 (1982), No. 4: 321-337.

Šiftar, Vanek. ”Prekmurje 1918 – 1920.” Časopis za zgodovino in narodopisje 61 (1989), No. 1, 49: 33-53.

Simmel, Georg. ”Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft.” In: Grenzsoziologie, die politische Strukturierung des Raumes, eds. Monika Eigmüller and Georg Vobruba. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2006.

Zajc, Marko. »Phantom and Possessed borders.« Conference Borders and Administrative legacy, Ljubljana, 24. – 26. 11. 2016. Accessed on August 5, 2017. http://www.sistory.si/11686/37233.

Zajc, Marko. »The slovenian-Croatian border: History, Representations, Inventions,« Acta Histriae 23 (2015), No. 3, 499-510.

Žebot, Franjo. ”Resnica o mlinih in žagah ob Muri,” Slovenski gospodar, 24. 8. 1922, 35.

Zelko Ivan. Zgodovina Prekmurja, Izbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

“Arbitraža.” Vlada Republike Slovenije. Accessed on October 10, 2017. http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arbitraza/.

”PCA CASE NO. 2012-04 IN THE MATTER OF AN ARBITRATION UNDER THE ARBITRATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, SIGNED ON 4 NOVEMBER 2009 BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA, FINAL AWARD, 29 June 2017,” accessed on August 5, 2017, https://pcacases.com/web/sendAttach/2172.

”Novinarje so pridržali, na meji specialci.” Dnevnik, 14. 9. 2006.

”Balvani na Muri.” Slobodna Dalmacija, 15. 9. 2006. Accessed on August 5, 2017. http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20060915/novosti03.asp.

”Regulacija Mure izvor nesoglasij.” Dnevnik, 15. 9. 2006.

Žerdin, Ali H.”Napeti petelini.” Mladina, 21. 9. 2006. Accessed on August 5, 2017. http://www.mladina.si/92602/napeti-petelini/.

Žebot, Franjo. ”Mali obmejni promet,” Slovenski gospodar, 28. 12. 1922, 53.

Objavljeno

2017-11-23

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>