Spomenik Pr' Skelet in Zvezdi

K politiki spomina v Sloveniji v drugem desetletju tretjega tisočletja

Avtorji

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.1.08

Ključne besede:

Politika spomina, sprava, revizionizem, Spomenik žrtvam vseh vojn

Povzetek

Osnovni namen prispevka je opis in analiza politike spomina v Sloveniji v najnovejši zgodovini v zvezi z dogodki v drugi svetovni vojni in neposredno po njej na primeru zasnove in postavitve Spomenika žrtvam vseh vojn v Ljubljani. Prispevek se ne ukvarja z zgodovinsko analizo povojnih pobojev, ampak z njihovo recepcijo v slovenski javnosti in politiki. Prav tako namen prispevka ni normativno ocenjevanje dogodkov, procesov in historičnih akterjev, ampak historična kritika recepcij travmatičnih dogodkov v slovenski družbi drugega desetletja tretjega tisočletja.

Biografija avtorja

  • Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Objavljeno

2020-06-02

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>