Jezikovni tarzanizem (Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih let)

Authors

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.10

Keywords:

Jugoslavija, Slovenija, osemdeseta, nacionalizem, slovenski jezik

Abstract

V članku avtor prikaže, kako so se različne razlage jugoslovanstva in samoupravljanja spopadale v javni razpravi o jezikovnem razsodišču po incidentu v Cankarjevem domu 22. marca 1982. Prva javna vsejugoslovanska debata o naravi slovenskega nacionalizma v osemdesetih letih je spojila problematiko rabe slovenskega jezika in položaj priseljencev iz drugih jugoslovanskih republik v SR Sloveniji v nevarno mešanico jezikovno-kulturno-ekonomsko-političnih nesporazumov, ki so zarezali v samo ideološko tkivo nadnacionalnega socialističnega (in samoupravnega) jugoslovanstva.

Author Biography

References

»Cankarjev dom, konec marca.« Mladina, 2. 9. 1982.

Bulatović, Miodrag. »Za resnico, za svobodo...« Mladina, 15. 4. 1982.

Cvetković-Sander, Ksenija. Sprachpolitik und Nationale Identitat im sozialistischen Jugoslawien (1954-1991). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011.

Damjanić, Nikola. »Čudna hajka (broj 13, str. 65).« Danas, 25. 5. 1982.

Damjanić, Nikola. »Jugoslovan ali 'Jugoslovan'.« Mladina, 5. 2. 1981.

Gabrič, Aleš. »Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni.« V: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič. Ljubljana: INZ, 2015, 213-240.

Janez Menart, Slovenec v Srboslaviji (Ljubljana: Knjižna zadruga, 2001),

Kermavner, Taras. »Odprto pismo Miodragu Bulatoviću.« Nova revija 1, št. 1 (1982), 119-121.

Kmecl, Matjaž. »Posebna pot Mladine v komunizem.« Mladina, 6. 5. 1982.

Kunej, Marjan. ”O idejni problematiki aktualnih razprav o slovenskem jeziku, Pravi smisel in pomen.”Komunist, 5. 2. 1982.

Mežnarić, Silva. ”Frulica i lulica, a domovina praznica.” Danas, 8. 6. 1982.

Mežnarić, Silva. »Bosanci«, A kuda idu Slovenci nedeljom? Ljubljana: KRT, 1986.

Mirlić, Jovan. »Novi sporovi oko novih Jugoslovena,« Danas, 25. 5. 1982.

Moder, Janko. Jezikovno razsodišče, 1980-1982. Trst, Celovec: Založništvo tržaškega tiska, Založba Drava, 1984.

Novak, Marjeta. »Jezikovna vprašanja v razburljivem ozračju.« Delo, 24. 3. 1982.

Pleterski, Janko. Narodi, Jugoslavija, revolucija. Ljubljana: Komunist, 1986.

Rotovnik, Mitja. »Sporočila posvetovanja o slovenščini v javnosti.« Mladina, 6. 5. 1982.

Sekcija ”Slovenščine v javnosti” pri RK SZDL Slovenije, Jezikovno razsodišče, ”Slovenski in srbohrvaški jezik pri nas,” Sobotna Priloga Dela, 16. 1. 1982.

Štrajn, Darko. »Jezikovni tarzanizem.« Mladina, avgust 1982.

Tijanić, Aleksandar. »Planiranje jezika.« NIN, 4. 4. 1982.

Tijanić, Aleksandar. »Šta smeta slovenačkom jeziku?« NIN, 31. 1. 1982.

Vaupotič, Vesna, Nikola Damjanić. »Geto je, geta ni...« Mladina, 9. 9. 1982

Veselič-Pajk, Zdenka. ”Govorica in njeni gospodarji.” Razprave (Problemi) 20, št. 4-6 (1982), 325.

Zajc, Srečo. »Menjava zlata za medenino.« Mladina, 15. 4. 1982.

Zajc, Srečo. »Spoštovani.« Mladina, 6. 5. 1982.

Zavrnik, Braco. »Čudna hajka.« Danas, 18. 5. 1982.

Zlobec, Jaša L. »Še in še o jezikovnem razsodišču.« Mladina, 8. 4. 1982.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>