»Primer tovariša Dragiše Pavlovića«

Jugoslovanski medijski prostor in njegovo dojemanje na primeru poročanja osrednjih političnih tednikov o osmem plenumu Centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije

Avtorji

  • Jurij Hadalin Inštitut za novejšo zgodovino
  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.1.8

Ključne besede:

Slovenija, Jugoslavija, mediji, politični diskurz, politična zgodovina

Povzetek

Prispevek obravnava vprašanje homogenosti jugoslovanske medijske krajine, ki je že v sodobni literaturi in časopisju bila obravnavana kot izrazito republiško usmerjena. Za vsebinski okvir analize sta avtorja iz množice tem v politično razgretih osemdesetih letih prejšnjega stoletja odbrala poročanje o dogajanju na osmem plenumu Centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije. O tej temi so najobširneje in najbolj poglobljeno poročali redki jugoslovanski politični tedniki, ki so v prispevku predstavljeni, analiziran pa je tudi njihov diskurz. Iz analize se nakazuje zaključek, da so politični tedniki sicer bili usmerjeni v republiško okolje, vendar pa so zaradi široke mreže povezav med obravnavanimi mediji in novinarji bili bistveno bolj jugoslovansko usmerjeni, kot so to menili v času njihovega izhajanja.

Literatura

Archer, Rory. “Assessing Turbofolk Controversies: Popular Music between the Nation and the Balkans.” Southeastern Europe 36, No. 2 (2012): 178–207.

Ast, Slobodanka. “Smenjivanje direktora Politike.” NIN 1920, 18 October 1987, 16–19.

Bijelić, Krste. “Slovenija i Jugoslavija: zašto (1): Sindrom ‘paralelnog toka’.” Duga 359, 28 November –11 December 1987, 67–72.

Bilandžić, Dušan. Zgodovina Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980.

Brkić, Milovan. “Komunisti proti komunistom.” Mladina, 2 October 1987, 32, 33.

Dragošević, Nešo. “Montiran proces, Kako je odstopil Dragiša Pavlović.” Mladina, 9 October 1987, 8, 9.

Đekić, Mirko. “Značajne reči.” NIN 1921, 1 November 1987, 9, 10.

Gorjup, Mitja. “Da bi se bolje razumeli.” Delo, 204, 4 September 1974, 7.

Gorjup, Mitja. “Preveč vase zaprta kultura (Iz razprave na sestanku osnovne organizacije ZKS ‘Delo’ – časopisi, 16. januarja 1974).” In: Mitja Gorjup, Samoupravno novinarstvo, 95–96. Ljubljana: Delavska enotnost, 1978.

Grizelj, Jug. “Jedinstvo nije u rukama novinara.” NIN 1832, 2 February 1986, 19–21.

Kiršić, Adriano. “Stalinizem na pohodu.” Mladina, 9 October 1987, 13.

Kovač, Miha. “Požig Reichstaga II, Čejeni in Šošoni.” Mladina, 9 October 1987, 11, 12.

Lisinski, Alemka. “Novinarstvo i mediji: izazovi osvojenih sloboda.” In: Jugoslavija: Poglavlje 1980–1991. Ed. Sonja Biserko, 525–52. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2022.

Lorenci, Janko. “Umiranje dialoga v Srbiji.” Teleks, 22 October 1987, 12, 13.

Lovrić, Jelena. “Anatomija slučaja Pavlović.” Danas, 29 September 1987, 9.

Marinković, Gojko in Miloš Antić. “Što se zapravo dogodilo.” Danas, 3 May 1987, 20.

Marović, Miodrag. “Политика i Politika.” Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002.

Mekina, Igor. “Natiskane izvode bodo uničili.” Katedra, June/July 2011, 25, 26.

Merljak Zdovc, Sonja. “Slovenska revija Tovariš in njeni revialni ‘tovariši’ v drugi polovici dvajsetega stoletja.” In: Prispevki k zgodovini slovenskih medijev. Ed. Maruša Pušnik, 525–40. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.

Milošević, Milan. “Ministar i NIN.” NIN 1914, 6 September 1987, 5.

Milošević, Milan. “Trenutak istine.” NIN 1917, 27 September 1987, 18–23.

Nežmah, Bernard. “Časopisna zgodovina novinarstva na slovenskem med letoma 1797 in 1989.” Ljubljana: Koda, 2012.

Nikolić, Kosta. Niko ne sme da vas bije, Slobodan Milošević u Kosovu Polju 24–25. april 1987. Beograd: ISI, 2006.

Patterson, Patrick Hyder. “The East is Read: the End of Communism, Slovenian Exceptionalism and the Independent Journalism of Mladina.” East European Politics and Societies 14, No. 2 (2000): 411–59.

Perković, Ante. Sedma Republika. Ljubljana: Zenit, 2018.

Petrović, Vladimir. “Uloga medija u učvršćenju vlasti Slobodana Miloševića.” Istorija 20. veka, No. 2 (2013): 183–204.

Pleše, Mladen. “Pravi pogum je povezan z znanjem.” In: Mitja Gorjup, Samoupravno novinarstvo, 139–46. Ljubljana: Delavska enotnost, 1978.

Rabrenović, Šćepan. “Čije su devize: predsednik Skupštine SR Slovenije Miran Potrč govori za NIN.” NIN 1864, 21 September 1986, 13–16.

Rabrenović, Šćepan. “Slovenija na jugu.” NIN 1843, 27 April 1986, 9, 10.

Repe, Božo. “Slovenci v osemdesetih letih.” Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001.

Repe, Božo. “Zakaj so Slovenci vstopili v Jugoslavijo in zakaj so iz nje odšli?.” In: Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Ed. Bojan Balkovec, 21–46. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Rodić, Ratko. “Čovek drugog vremena.” Danas, 29 September 1987, 12, 13.

Spasojević, Svetislav. “Kako preživeti štampu.” NIN 1927, 6 December 1987, 12–14.

Spasović, Grujica. “Produžite vašom ulicom: sednica izdavačkog saveta Duge.” Duga 331, 1 – 14 November 1986, 38–40.

Spehnjak, Katarina. “Narodni front Jugoslavije (SSRNJ – razvoj, programsko-teorijske osnove i procesi u društvenoj praksi 1945–1983).” Povijesni prilozi 3, No. 3 (1984): 9–82.

Stojičić, Đoko, Teodor Anđelić, Dragan Jovanović and Tomislav Peternek. “47 pitanja Slobodanu Miloševiću: Jugoslavija i socijalizam – istorijske tekovine.” NIN 1957, 3 July 1988, 8–15.

Sundhaussen, Holm. “Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten.” Vienna: Böhlau Verlag, 2012.

Šegota, Nikola. “Zagrebačke čestitke.” NIN 1775, 6 January 1985, 52.

T., D. “Politika je presodila, znanosti ne potrebujemo.” Mladina, 20 March 1987, 6.

Tadić, Ljubomir. “Javno mnenje u savremenom društvu, javno mnenje o Prednacrtu novog Ustava.” Beograd: Institut društvenih nauka, 1964.

Tagirov, Tatjana. “Ne pucaj na novinara: Joža Vlahović, borac sa prave strane barikade.” Duga, 332, 15 – 28 November 1986, 10–14.

Tasić, David. “Nacionalistična platforma.” Mladina, 2 October 1987, 1.

Torbarina, Tanja. “Katastrofičari.” Danas, 29 September 1987, 34.

Torov, Ivan. “Sunovrat srpskog novinarstva (delovi iz knjige).” In: “Antibirokratska revolucija”: (1987–1989). Ed. Bojana Lekić, Zoran Pavić, Slaviša Lekić and Imre Sabo, 269–72. Beograd: Statusteam in Službeni glasnik, 2009.

Tratnik, Igo. “Opomin časa za poglabljanje idejnih razlik.” Teleks, 14 May 1987, 23.

Trencsenyi, Balázs, Michal Kopeček, Luka Lisjak Gabrijelčič, Maria Falina and Mónika Baár. “A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume II”. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Venturini, Jasna. “Ena izključitev in množica neznank.” Teleks, 1 October 1987, 9–11.

Venturini, Jasna. “Na konici oblasti I.” Teleks, 5 November 1987, 13.

Venturini, Jasna. “Na konici oblasti II.” Teleks, 12 November 1987, 6–8.

Venturini, Jasna. “Na konici oblasti III.” Teleks, 26 November 1987, 12, 13.

Vladisavljević, Nebojša. “Antibirokratska revolucija.” Beograd: Arhipelag, 2020.

Vurnik, Blaž. “Med Marxom in punkom.” Ljubljana: Modrijan, 2005.

Zajc, Marko. “Poletni aferi kritičnih misli: Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986.” Studia Historica Slovenica 20, No. 3 (2020): 921–55.

Zajc, Srečo. “Monoliti.” Teleks, 1 October 1987, 5.

Objavljeno

2022-05-09

##plugins.generic.funding.fundingData##

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 > >>