K zgodovini naborov v Kraljevini SHS/Jugoslaviji

"V Dravski banovini je že od pamti veka v navadi, da rekruti veseljačijo"

Avtorji

  • Marko Zajc

Ključne besede:

Kraljevina SHS/Jugoslavija, vojska, vojaštvo, nabor

Povzetek

Nabori predstavljajo eno izmed najbolj pomembnih točk stika med vojaško in civilno sfero. S stališča države predstavlja vojaška obveznost "dolg domovini", s stališča mladeničev pa pomeni nabor veliko prelomnico v življenju. V vsakem primeru gre za prehod, ki naj bi naredil iz fanta moža. To "iniciacijsko" komponento so oblasti podpirale, ker je vojska pridobila na pomenu - pomagala naj bi oblikovati narod. V Kraljevini SHS/Jugoslaviji je bila zaradi unitarizma narodotvorna vloga vojske še bolj poudarjena. Obdobje "prehoda" v moškost pa je bilo povezano s pijančevanjem in veseljačenjem, kar so poskušale oblasti preprečiti. Avtor na temelju arhivskih virov obravnava organizacijo naborov v Dravski banovini v letih 1937-1940. Točenje alkohola je bilo prepovedano, a so se naborniki kljub temu napili. Prihajalo je do izgredov, dogajali so se tudi politični incidenti. Največkrat so pri organizaciji odpovedale civilne oblasti na najnižjem nivoju, ki niso uspele privesti nabornikov na zbirno mesto. Nabori so bili zanimivi dogodki, ki so popestrili vsakdan lokalne skupnosti, ne glede na to, ali so naborniki ljudi zabavali ali pa so povzročali zgražanje.

Prenosi

Objavljeno

2008-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>