Ivan Dečko and His Last Styrian Regional Assembly Period

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Abstract

Avtor v prispevku analizira deželnozborske nastope spodnještajerskega poslanca Ivana Dečka v njegovem zadnjem mandatu (1902-1907). Kljub temu, da slovenski strani (na deželno- in državnozborski ravni) ni uspelo zmagati v mestu (najbližje zmagi so bili leta 1901), so celjski Nemci z vse večjim strahom spremljali slovenski nacionalni prodor. A mestni očetje se nikakor niso želeli ukloniti slovenskim zahtevam po gimnaziji znotraj mestnega teritorija. Dečko je medtem očitno »pozabil« na sklep slovenske politike, češ da tozadevno ne bo pristala na nikakršen kompromis, in samovoljno ponudil za gradnjo slovenske gimnazije del svoje posesti za mestnim »obzidjem« v Gaberjih. Njegova poteza se je pri ideološki delitvi pokazala za več kot odličen pripomoček konservativcev za napad nanj, posredno pa na liberalno strujo v Celju, kar je ne nazadnje vodilo v definitivni konec spodnještajerskega slogaštva.

 

 

Author Biography

Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

References

Literatura

Časopisje

- Domovina, 1905.
- Slovenski gospodar, 1897, 1900, 1902-07.

Literatura

- Bister, Feliks J. Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju : življenje in delo : 1872-1918 (Ljubljana; Slovenska matica, 1992).
- Cvirn, Janez. »Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893–1895).« Kronika 45, št. 1-2 (1997): 102-11.
- Cvirn, Janez. »Celje – izginjajoči nemški otok na Spodnjem Štajerskem.« V: Darko Friš in Franc Rozman, ur., Od Maribora do Trsta, 58-62. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998.
- Cvirn, Janez. Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) (Maribor: Obzorja, 1997).
- Goropevšek, Branko. »Celjsko gimnazijsko vprašanje 1895-1914.« Kronika 45, št. 1-2 (1997): 112-24.
- Goropevšek, Branko. Štajerski Slovenci, kaj hočemo? (Celje: Zgodovinsko društvo, 2005).
- Marko-Stöckl, Edith.»Der steiermärkische Landtag«, v: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VII/2, 1683–1718. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.
- Melik, Vasilij, Volitve na Slovenskem (Ljubljana: Slovenska matica, 1965).
- Rozman, Franc. »Anton Korošec – urednik Slovenskega gospodarja.« Časopis za zgodovino in narodopisje 42, št. 2-3 (2006): 161-71.
- Rozman, Franc. »Politično življenje Nemcev v Mariboru.« V: Darko Friš in Franc Rozman, ur., Od Maribora do Trsta, 51-56. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998.
- Schmid, Julia. Kampf um das Deutschtum. Radikaler Nationalismus in Österreich und dem Deutschen Reich 1890–1914 (Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2009).
- Stavbar, Vlasta. Politično delovanje dr. Vekoslava Kukovca do leta 1918. Doktorska disertacija (Fram, 2011).
- Strmšek, P. Celjski študent. Šolski spomini ob 25-letnici mature. Celje: Konzorcij bivših celjskih dijakov, 1937.
- Studen, Andrej. »Žalosten konec slovenskega rodoljuba.« Časopis za zgodovino in narodopisje 46, št. 1 (2010): 29-37.

Tiskani viri

- Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages. IX. Landtags-Periode:
I. Session, 1., 14., 21., 23., 24., 26., 31. Sitzung, 1903.
II. Session, 6., 7., 11., 12., 13., 22., 23., 25., 28., 34., 37. Sitzung, 1904/05.
III. Session, 1., 17., 20., 21., 22., 23., 24. Sitzung, 1905.
Published
2022-11-02
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)