The Executive Authority in Slovenia Before the Collapse of the Dual Monarchy

Authors

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.02

Keywords:

Austria, Slovenian provinces, Carniola, Provincial Government, Provincial President, Provincial Committee, Provincial Governors, Provincial Committee members, the 19th century

Abstract

V (cislajtanskih) deželah, kjer so prebivali Slovenci, je bilo mesto deželnega predsednika (z izjemo Slovencem naklonjenega Andreja Winklerja na Kranjskem med leti 1880-92) vse do razpada monarhije v nemških (oziroma v Primorju v italijanskih) rokah. Podobno je bilo z avtonomno deželno oblastjo; zgolj Kranjska, ki jo je Taaffejeva vlada priznala za edino večinsko slovensko deželo, je imela od 80. let naprej slovensko večino v deželnem zboru, od leta 1888 pa je bil tudi deželni glavar dokončno iz slovenskih vrst. Po razpadu monarhije je edino kranjski deželni zbor (oziroma njegovo poslopje) ostal na Slovenskem, medtem ko so ostala deželna mesta ostala zunaj slovenskih oziroma jugoslovanskih meja. Tako se je zgolj kranjski deželni odbor, ki bo v prispevku podrobneje analiziran, leta 1918 soočil s predajo oblasti novi državi.

Author Biography

  • Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

References

Adlgasser Franz. Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918. Teilband 1: A-L. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014.

Adlgasser Franz. Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918. Teilband 2: M-Z. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014.

Bergant Zvonko. Kranjska med dvema Ivanoma. Ljubljana: Inštitut za globalne politične študije, 2004.

Cvirn, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918). Celje: Zgodovinsko društvo; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Cvirn Janez. Kdor te sreča, naj te sune, če ti more, v zobe plune: Dragotin Dežman in slovenstvo. Zgodovina za vse, 2007, št. 2, 38-56.

Čuček Filip. Svoji k svojim. Na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.

Gašparič Jure. Ivan Šusteršič. V: Slavni slovenski pravdarji. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018, 166-69.

Gašparič Jure. Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (1890–1941). Prispevki za novejšo zgodovino, 2017, št. 1, 25-48.

Grafenauer Božo. Lokalna samouprava na Slovenskem. Teritorialno-organizacijske strukture. Maribor: Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, 2000.

Matić, Dragan. Nemci v Ljubljani 1861–1918. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2002.

Melik Jelka. Deželni glavarji in deželni odborniki na Kranjskem 1861-1918. Zgodovinski časopis 1974, št. 1-2, 85-93.

Melik Jelka. Kranjske deželne finance 1861-1914. Kronika 1973, št. 3, 160-65.

Melik Jelka. Skladi kranjskega deželnega premoženja. Kronika 1976, št. 3, 165-69.

Perovšek Jurij. Narodni svet za slovenske dežele in Istro. V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992. 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 166-69.

Perovšek Jurij. Slovenski prevrat 1918. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Pleterski Janko. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925: Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: ZRC SAZU, 1998.

Poklukar, Josip (1837–1891) - Slovenska biografija. Pridobljeno 13. 2. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi444649/.

Rahten Andrej. Ivan Šusteršič : der ungekrönte Herzog von Krain. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012.

Ribnikar Peter. Arhivsko gradivo Namestništva in Deželne vlade v Ljubljani 1850 – 1918. Arhivi 1979, št. 1-2, 32-36.

Serše Saša. Deželni odbor. Arhivi 1996, št. 1-2, 21-25.

Serše Saša. Deželni zbor in odbor za Kranjsko. Arhivi 1988, št. 1-2, 67-70.

Serše Saša. Deželni zbor in odbor za Kranjsko. Arhivi 1993, št. 1-2, 124-27.

Serše Saša. Gradivo kranjskega deželnega odbora in leto 1918. Arhivi 1990, št. 1-2, 95-99.

Stavbar Vlasta. Politik Vekoslav Kukovec. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.

Šuklje, Fran (1849–1935) - Slovenska biografija. Pridobljeno 14. 2. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi675566/.

Šušmelj Jože. Andrej baron Winkler. Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014.

Šušteršič, Ivan (1863–1925) - Slovenska biografija. Pridobljeno 14. 2. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi678766/.

Thurn-Valsassina, Gustav, grof (1836–1888) - Slovenska biografija. Pridobljeno 13. 2. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi699157/.

Vilfan Sergij. Uvod v pravno zgodovino. Ljubljana: Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, 1993.

Winkler, Andrej, baron (1825–1916) - Slovenska biografija. Pridobljeno 15. 2. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi841484/.

Published

2019-10-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>