From Magnus to Planina

Aids in Slovenia 1987–1992 between Politics, Public Health, and Society

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Keywords: AIDS, Slovenia, political history, public health

Abstract

The article is conceived as an attempt to provide a historical overview of the political history of AIDS from the second half of the 1980s to the early 1990s. The contribution is based mainly on the references to the disease in the central Slovenian daily newspaper Delo. The archival materials of the National Institute of Public Health (NIJZ) on this issue, which have yet to be sorted, should also be highlighted as an important source. The presence of this issue in the parliamentary bodies has been analysed and contextualised using the Slovenian Parliamentary Corpus, which consists of digitised parliamentary materials and was prepared by the INZ Infrastructure Programme in the context of the Slovenian Common Language Resources and Technology Infrastructure (clarin.si). The most notable feature of the AIDS dynamic in the public sphere between 1987 and 1993 is the so-called “de-gayisation” of AIDS and the symbolic shift of the so-called “most-at-risk group” from homosexuals to intravenous drug users.

Author Biography

Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

References

Bakše, Ingrid. »Po stranski poti do diskriminacije.« Mladina, 3. 4. 1987.

Bakše, Ingrid. »Represija, nova družbena gibanja in iniciative.« V: Kompendij za bivše in bodoče politike ali popotovanje od Krškega do Portoroža. Ur. Bojana Leskovar, 10‒16. Ljubljana: ČKZ, 1989.

Drinovec, Borut. »Aids Podcenjujemo.« Delo, 27. 11. 1991.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 4. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 16. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 31. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids je treba sistematično raziskovati in preprečevati.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids po naše.« Delo, 7. 10. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids.« Delo, 2. 12. 1992.

Bošnjak, Dragica. »Bodo prihodnje generacije zdrave, vendar spolno zavrte.« Delo, 24. 12. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Boj proti aidsu narekuje enotne preventivne ukrepe.« Delo, 7. 10. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Epidemija je tu.« Sobotna priloga, 30. 11. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Kaj (ne) vedo mladi o spolnosti in aidsu II.« Delo, 27. 3. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Neodgovorno omahovanje.« Delo, 26. 3. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Nujno testirati kri povsod po državi.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Obveščanje je še vedno edino orožje proti širjenju aidsa.« Delo, 15. 12. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Pri frizerju in kozmetičarju bomo zdaj varni pred aidsom.« Delo, 15. 1. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Strah pred drugačnostjo.« Delo, 7. 7. 1992.

Bošnjak, Dragica. »Uspešen boj proti aidsu terja načrtno preventivno ukrepanje.« Delo, 12. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »V nekaterih bolnišnicah zmanjkuje celo antibiotikov.« Delo, 20. 9. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Znanje pomaga proti aidsu.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Živeti z aidsom: varno, manj varno, nevarno.« Delo, 5. 12. 1989.

Bregar, Jožica. »Kako z aidsom.« Delo, 15. 9. 1987.

Dannatt, Adrian. »Slovenija, kulturni živčni vozel Evrope.« Delo, 11. 7. 1991.

Dimc, Marjana. »Študentje so začeli boj proti aidsu.« Delo, 25. 11. 1992.

Dobnikar, Romana. »Bi kongres homoseksualcev povečal nevarnost aidsa.« Delo, 18. 3. 1987.

Dolenc, Anton. »Temelj zdravniške odgovornosti in ravnanja je spoštovanje življenja.« Delo, 16. 1. 1991.

Gabrič, Aleš. »Zaostrenost mednacionalnih odnosov.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Ur. Jasna Fischer et al., 1167‒74. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Gerdina, Tomaž in Vesna Marinčič. »Aids je epidemija prihodnosti, zaradi nje bodo umirali samo nevedni.« Sobotna priloga, 7. 2. 1987.

Gjurin, Velemir. »Jezikovno razsodišče: Aids škodi tudi slovenščini.« Delo, 17. 1. 1987.

Guzej, Tine. »Kondom je luksuz.« Delo, 5. 6. 1987.

Kališnik, Primož. »Tudi pri nas kondom za zdravje.« Delo, 23. 7. 1987.

Korade, Dragica. »Je strah pred družbenim ponižanjem hujši kot strah ped boleznijo?.« Delo, 24. 7. 1987.

Korade, Dragica. »Nevarno je pozabiti na aids.« Delo, 19. 4. 1988.

Kovačič, Janez. »AIDS in kongresniki.« Delo, 19. 3. 1987.

Kozinc, Nina. »Drugače z uživalci mamil.« Delo, 30. 5. 1991.

Krušič, Slavi, ur.. Koga Voliti?! Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah. Ljubljana: Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj, 1990.

Kuhar, Roman. Medijske podobe homoseksualnosti: analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Lesjak, Miran. »120 kandidatov tretjega bloka.« Mladina, 9. 2. 1990.

Likar, Miha. »M. Likar: delamo na up in se počutimo kot obtoženci.« Delo, 28. 11. 1990.

Likar, Miha. »Virus aidsa je zbezljal.« Sobotna priloga, 15. 7. 1989.

Lipušček, Uroš. »Aids postaja največja nevarnost človeškemu zdravju v tem stoletju.« Delo, 24. 11. 1986.

Marjana Triler. »Planina noče mrtvaškega plesa.« Delo, 7. 7. 1992.

Merljak, Sonja. »Pomagati je mogoče tudi z nadomestkom.« Delo, 22. 5. 1992.

Merljak, Sonja. »Varno drogiranje.« Delo, 22. 5. 1992.

Močnik, Rastko. »Demokratične sile in poskus vpeljave izjemnega stanje.« Mladina, 27. 3. 1987.

Mozetič, Brane. »Sklad za boj proti aidsu.« Delo, 3. 1. 1990.

Nešović, Branimir. »Težave zdravstva na Kosovu.« Delo, 9. 10. 1989.

Nolimal, Dušan. »Alkohol, tobak, kanabis, heroin … že v šolski klopi.« Delo, 29. 10. 1991.

Nolimal, Dušan. »Ko je virus nevarnejši od heroina.« Sobotna priloga, 11. 5. 1991.

Nolimal, Dušan. »Metadonske programe naj vodijo strokovnjaki.« Delo, 22. 7. 1992.

Novak, Marja. »S pravico do drugačnosti.« Delo, 26. 9. 1990.

Pirnat, Rajko. »Nobene tuje vojske v Slovenijo.« Delo, 4. 12. 1991.

Piškur Kosmač, Dunja. »Aids in nemoč zdravstva.« Delo, 28. 11. 1990.

Skušek-Močnik, Zoja. »Homoseksualci, Judje, boljševiki.« Mladina, 10. 4. 1987.

Sontag, Susan. AIDS and Its Metaphors. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1989.

Stambolić, Vuk. »Živeti z aidsom, 3. nadaljevanje.« Delo, 31. 7. 1989.

Šipek, Špela. »Stigma za pomoč mladim, ki so zasvojeni z mamili.« Delo, 5. 4. 1991.

Šuligoj, Boris. »Naivni zasvojenci z mamili.« Delo, 7. 6. 1991.

Šuligoj, Boris. »Vse bolj kakovostna propaganda.« Delo, 7. 11. 1988.

Vidic, Ivan. »Zahteva po analizi dela ZSM Slovenije.« Delo, 13. 3. 1987.

Vidmar, Bogdan. »Referendum za »Skupnost srečanje« v Planini,« Delo, 2. 7. 1992.

Voljč, Božidar. »Mnenje o zloženki o aidsu.« Sobotna priloga, 30. 5. 1987.

Vukelič, Majda. »Odprava smrtne kazni za kaznivo dejanje umora.« Delo, 24. 3. 1989.

Žitko, Mihaela »V naši državi je za aidsom zbolelo že osemdeset ljudi.« Delo, 5. 5. 1989.

Žitko, Mihaela. »Najnovejši podatki o aidsu.« Delo, 14. 7. 1989.

Žitko, Mihaela. »Po uradnih podatkih je v Sloveniji 31 seropozitivnih.« Delo, 23. 2. 1988.

Žitko, Mihaela. »Znanje je še vedno edino orožje v boju z aidsom.« Delo, 4. 10. 1988.

Published
2021-11-23
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)