Od Magnusa do Planine

Aids v Sloveniji 1987-1992 med politiko, javnim zdravjem in družbo

Avtorji

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.3.02

Ključne besede:

Aids, Slovenija, politična zgodovina, javno zdravje

Povzetek

Članek je zasnovan kot poskus zgodovinskega pregleda politične zgodovine aidsa od druge polovice osemdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja. Prispevek temelji predvsem na omembah bolezni v osrednjem slovenskem dnevnem časopisu Delo, kot pomemben vir pa je treba poudariti (še neurejeno) arhivsko gradivo NIJZ o tej problematiki. Prisotnost problematike v parlamentarnih telesih smo analizirali in kontekstualizirali s pomočjo digitaliziranega parlamentarnega gradiva Slovenski parlamentarni korpus, ki ga je infrastrukturni program INZ pripravil v okviru Slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije (clarin.si). Najbolj očitni lastnosti dinamike v zvezi z aidsom v javnosti med letoma 1987 in 1993 sta »degejizacija« aidsa in simbolni premik pozornosti s homoseksualcev na intravenozne uživalce drog.

Biografija avtorja

  • Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Literatura

Bakše, Ingrid. »Po stranski poti do diskriminacije.« Mladina, 3. 4. 1987.

Bakše, Ingrid. »Represija, nova družbena gibanja in iniciative.« V: Kompendij za bivše in bodoče politike ali popotovanje od Krškega do Portoroža. Ur. Bojana Leskovar, 10‒16. Ljubljana: ČKZ, 1989.

Drinovec, Borut. »Aids Podcenjujemo.« Delo, 27. 11. 1991.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 4. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 16. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica in Djordje Galić. »Aids, bolezen telesa in duše.« Delo, 31. 12. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids je treba sistematično raziskovati in preprečevati.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids po naše.« Delo, 7. 10. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Aids.« Delo, 2. 12. 1992.

Bošnjak, Dragica. »Bodo prihodnje generacije zdrave, vendar spolno zavrte.« Delo, 24. 12. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Boj proti aidsu narekuje enotne preventivne ukrepe.« Delo, 7. 10. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Epidemija je tu.« Sobotna priloga, 30. 11. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Kaj (ne) vedo mladi o spolnosti in aidsu II.« Delo, 27. 3. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Neodgovorno omahovanje.« Delo, 26. 3. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Nujno testirati kri povsod po državi.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Obveščanje je še vedno edino orožje proti širjenju aidsa.« Delo, 15. 12. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Pri frizerju in kozmetičarju bomo zdaj varni pred aidsom.« Delo, 15. 1. 1988.

Bošnjak, Dragica. »Strah pred drugačnostjo.« Delo, 7. 7. 1992.

Bošnjak, Dragica. »Uspešen boj proti aidsu terja načrtno preventivno ukrepanje.« Delo, 12. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »V nekaterih bolnišnicah zmanjkuje celo antibiotikov.« Delo, 20. 9. 1991.

Bošnjak, Dragica. »Znanje pomaga proti aidsu.« Delo, 17. 6. 1987.

Bošnjak, Dragica. »Živeti z aidsom: varno, manj varno, nevarno.« Delo, 5. 12. 1989.

Bregar, Jožica. »Kako z aidsom.« Delo, 15. 9. 1987.

Dannatt, Adrian. »Slovenija, kulturni živčni vozel Evrope.« Delo, 11. 7. 1991.

Dimc, Marjana. »Študentje so začeli boj proti aidsu.« Delo, 25. 11. 1992.

Dobnikar, Romana. »Bi kongres homoseksualcev povečal nevarnost aidsa.« Delo, 18. 3. 1987.

Dolenc, Anton. »Temelj zdravniške odgovornosti in ravnanja je spoštovanje življenja.« Delo, 16. 1. 1991.

Gabrič, Aleš. »Zaostrenost mednacionalnih odnosov.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Ur. Jasna Fischer et al., 1167‒74. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Gerdina, Tomaž in Vesna Marinčič. »Aids je epidemija prihodnosti, zaradi nje bodo umirali samo nevedni.« Sobotna priloga, 7. 2. 1987.

Gjurin, Velemir. »Jezikovno razsodišče: Aids škodi tudi slovenščini.« Delo, 17. 1. 1987.

Guzej, Tine. »Kondom je luksuz.« Delo, 5. 6. 1987.

Kališnik, Primož. »Tudi pri nas kondom za zdravje.« Delo, 23. 7. 1987.

Korade, Dragica. »Je strah pred družbenim ponižanjem hujši kot strah ped boleznijo?.« Delo, 24. 7. 1987.

Korade, Dragica. »Nevarno je pozabiti na aids.« Delo, 19. 4. 1988.

Kovačič, Janez. »AIDS in kongresniki.« Delo, 19. 3. 1987.

Kozinc, Nina. »Drugače z uživalci mamil.« Delo, 30. 5. 1991.

Krušič, Slavi, ur.. Koga Voliti?! Programi političnih strank in list na spomladanskih volitvah. Ljubljana: Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj, 1990.

Kuhar, Roman. Medijske podobe homoseksualnosti: analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Lesjak, Miran. »120 kandidatov tretjega bloka.« Mladina, 9. 2. 1990.

Likar, Miha. »M. Likar: delamo na up in se počutimo kot obtoženci.« Delo, 28. 11. 1990.

Likar, Miha. »Virus aidsa je zbezljal.« Sobotna priloga, 15. 7. 1989.

Lipušček, Uroš. »Aids postaja največja nevarnost človeškemu zdravju v tem stoletju.« Delo, 24. 11. 1986.

Marjana Triler. »Planina noče mrtvaškega plesa.« Delo, 7. 7. 1992.

Merljak, Sonja. »Pomagati je mogoče tudi z nadomestkom.« Delo, 22. 5. 1992.

Merljak, Sonja. »Varno drogiranje.« Delo, 22. 5. 1992.

Močnik, Rastko. »Demokratične sile in poskus vpeljave izjemnega stanje.« Mladina, 27. 3. 1987.

Mozetič, Brane. »Sklad za boj proti aidsu.« Delo, 3. 1. 1990.

Nešović, Branimir. »Težave zdravstva na Kosovu.« Delo, 9. 10. 1989.

Nolimal, Dušan. »Alkohol, tobak, kanabis, heroin … že v šolski klopi.« Delo, 29. 10. 1991.

Nolimal, Dušan. »Ko je virus nevarnejši od heroina.« Sobotna priloga, 11. 5. 1991.

Nolimal, Dušan. »Metadonske programe naj vodijo strokovnjaki.« Delo, 22. 7. 1992.

Novak, Marja. »S pravico do drugačnosti.« Delo, 26. 9. 1990.

Pirnat, Rajko. »Nobene tuje vojske v Slovenijo.« Delo, 4. 12. 1991.

Piškur Kosmač, Dunja. »Aids in nemoč zdravstva.« Delo, 28. 11. 1990.

Skušek-Močnik, Zoja. »Homoseksualci, Judje, boljševiki.« Mladina, 10. 4. 1987.

Sontag, Susan. AIDS and Its Metaphors. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1989.

Stambolić, Vuk. »Živeti z aidsom, 3. nadaljevanje.« Delo, 31. 7. 1989.

Šipek, Špela. »Stigma za pomoč mladim, ki so zasvojeni z mamili.« Delo, 5. 4. 1991.

Šuligoj, Boris. »Naivni zasvojenci z mamili.« Delo, 7. 6. 1991.

Šuligoj, Boris. »Vse bolj kakovostna propaganda.« Delo, 7. 11. 1988.

Vidic, Ivan. »Zahteva po analizi dela ZSM Slovenije.« Delo, 13. 3. 1987.

Vidmar, Bogdan. »Referendum za »Skupnost srečanje« v Planini,« Delo, 2. 7. 1992.

Voljč, Božidar. »Mnenje o zloženki o aidsu.« Sobotna priloga, 30. 5. 1987.

Vukelič, Majda. »Odprava smrtne kazni za kaznivo dejanje umora.« Delo, 24. 3. 1989.

Žitko, Mihaela »V naši državi je za aidsom zbolelo že osemdeset ljudi.« Delo, 5. 5. 1989.

Žitko, Mihaela. »Najnovejši podatki o aidsu.« Delo, 14. 7. 1989.

Žitko, Mihaela. »Po uradnih podatkih je v Sloveniji 31 seropozitivnih.« Delo, 23. 2. 1988.

Žitko, Mihaela. »Znanje je še vedno edino orožje v boju z aidsom.« Delo, 4. 10. 1988.

Objavljeno

2021-11-23

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>