The Ljubljanska Banka Trademark

  • Marta Rendla INZ
Keywords: Ljubljanska banka, trademark, visual communication, banking, socialism

Abstract

In the following paper, the author makes use of the archival materials about the Ljubljanska bankabank, its eponymous internal newsletter, and the relevant literature to present the development of this leading Slovenian bank’s trademark during the socialist period. Ljubljanska banka was the first bank in the Yugoslav territory to recognise branding as an essential marketing instrument and a part of its marketing and communication strategy in the early 1970s. To this end, it developed a uniform public image or a corporate identity – a distinctive logo used in all communication media, and a corporate identity of its buildings – a house style. The bank recognised the trademark, which was also developed through the general public perceptions of the banking services it provided, as the primary means of building its reputation, establishing itself in the market, and maintaining its identity and integrity. Ljubljanska banka started using the trademark to present itself and, after the transformation and reorganisation in 1978, the entire system of its banks. In practice, the bank’s corporate design established itself as a vital element of the identity of the whole Ljubljanska bankasystem.

References

Arhivski viri

SI ZAL, Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 713, Ljubljanska banka, Ljubljana, 1889−2003, fasc. 801, 10 let Komunalne banke Ljubljana.

SI ZAL, Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 713, Ljubljanska banka, Ljubljana, 1889−2003, fasc. 738, fol. 40.

Literatura

Jaklič, Marko. Poslovno okolje podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1999.

Lorenčič, Aleksander in Jože Prinčič. Slovenska industrija od nastanka do danes. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Rendla, Marta, Henig Miščič, Nataša, Lazarević, Žarko. 73.000 bančnih dni. Zgodovina, izkušnje in spomini. Ljubljana : NLB, 2020.

Časopisni viri

“Arhitekt Miloš Bonča, letošnji Prešernov nagrajenec. Ljubljanski banki je dal svoj pečat.ˮ Ljubljanska banka, 2−3/87.

Bedene, Stane. “Enotnost pri gradnji in opremi naših enot.ˮ Ljubljanska banka, november, 1975.

“Celostna podoba kot sredstvo koordinacije in racionalizacije.ˮ Ljubljanska banka, februar, 1978.

Cunder, Franc. “Reorganizacija sistema Ljubljanske banke.ˮ V rabi še dosedanji priročnik o celostni grafični podobi. Ljubljanska banka, december, 1989.

Giacomell, Manja. “LB−Združena banka. Večja pozornost celostni podobi.ˮ Ljubljanska banka, junij-julij, 1987.

“Petindvajset let razvoja poslovnega prostora in opreme ljubljanske banke.ˮ Priloga. Ljubljanska banka, avgust−september, 1980.

Skalar, Peter. “Pot k celostni grafični podobi Ljubljanske banke.ˮ Sinteza, št. 23, (1972), 18−24.

“Trg revolucije, Ljubljana. Arhitekti: Edo Ravnikar s sodelavci.ˮ Sinteza, št. 30, 31, 32, (1974), 81−96.

Zajc, Karl. “Novo oblikovanje obrazcev za poslovanje z občani.ˮ Ljubljanska banka, marec, 1978.

Internetni viri:

Trademark-Wikipedia. “Trademark,ˮ Pridobljeno 5. 10. 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

Spomini:

Košak, Gita. Oddelek za ekonomsko propagando v Ljubljanski banki. 5. 3. 2020.

Vreča, Maks. Ljubljanska banka in nova zgradba TR 2. 27. 2. 2020.

Published
2022-09-09
Section
Articles