Alternative Cultural Movements and the "FV Conglomerate" in Slovenia during the 1980s

  • Marta Rendla INZ
Keywords: alternative cultural movements, subculture, FV, Slovenia, the 1980s

Abstract

The alternative cultural movements that spread in the field of mass culture by means of subcultural activities throughout the 1980s represented a form of resistance against the dominant culture and a deviation from the repressive state supervision. Increasingly often, these movements would become subversive yet tolerated forms of expressing the political resistance against the inefficient ruling system of socialist self-management. They argued for creativity as well as for the new models of behaviour and ways of life. During the 1980s, the alternative cultural movements with their principal representatives formed a critical wave that contributed to the Republic of Slovenia overtaking the rest of the Yugoslav state as far as liberalisation, democratisation, and tolerance were concerned.

In its main part, this contribution focuses on the presentation of the more renowned representatives of the alternative cultural scene, especially on the complex cultural and artistic entity, the so-called "FV Conglomerate" – a creative theatre and music group in the 1980s, which brought together the topical social contents and innovative technical and artistic means. Furthermore, in the context of the so-called "Disko FV" club programme, the group united and presented a diverse cultural and artistic production; provided the space where the alternative public could socialise; and documented the events by means of its own video production activities.

References

Alajbegović, Zemira. Barbara Borčić, Sabina Potočki in Suzana Tratnik. Eseji. Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru 1969–1998. Ljubljana : Open Society Institut – Slovenia, 1999.

Čepič, Zdenko. »Gospodarska kriza.« V: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992, ur. Neven Borak in Jasna Fischer, 1151–1153. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Čopič, Vesna in Gregor Tomc, ur. Kulturna politika v Sloveniji: simpozij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998.

Gabrič, Aleš. »Politična kriza.«, V: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992, ur. Neven Borak in Jasna Fischer, 1148–1151. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Gabrič, Aleš. »Na zahodu vzhodnega sveta.« V: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Neven Borak in Jasna Fischer, 1158–1165. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Grafenauer Krnc, Petja. »Poišči me v vlažni kleti.« V: FV : alternativa osemdesetih = alternative scene of the eighties, ur. Breda Škrjanec, 201–220. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2008.

Gržinić, Marina, »Performans, feminizem in queer.« V: Trenutki odločitve: performativno, politično in tehnološko : umetniški video, filmska in interaktivna večmedijska dela Marine Gržinić in Aine Šmid 1982-2005, ur. Marina Gržinić in Tanja Velagić 84-97. Ljubljana: Društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2006.

Jeffs, Nikolai. »FV in »tretja scena« 1980–1990.« V: FV : alternativa osemdesetih = alternative scene of the eighties, ur. Breda Škrjanec, 101–45. Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2008.

Korda Andrič, Neven. »Alternativna kulturna produkcija.« Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani : Fakulteta za družbene vede, 2008.

Krečič, Jela. »Afera naše in vaše mladosti.« Delo, Sobotna priloga, 18. 3. 2017. Dostopen 5. 4. 2018. http://www.delo.si/sobotna/afera-nase-in-vase-mladosti.html.

Laibach. »Prejeli smo.« Mladina, 12. maj 1983.

Meier, Viktor. Zakaj je razpadla Jugoslavija. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996.

Peče, Nina. »FV. Alternativna kulturno-umetniška produkcija.« Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, 2003.

Repe, Božo in Darja Kerec. Slovenija moja dežela: družbena revolucija v osemdesetih letih. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017.

Repe, Božo. »Trenja in vrenja.« V: Slovenska Kronika XX. stoletja 1941–1992, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt, 373. Ljubljana: Nova revija, 1997.

Repe, Božo. »Alternativna subkultura.« V: Slovenska Kronika XX. stoletja 1941–1992, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt, 376. Ljubljana: Nova revija, 1997.

Štefančič, Marcel jr.. »Kako je nastal Laibach. In kako je preprečil fašizacijo Slovenije.« Mladina, 24. 3. 2017. Dostopen, 4. 4. 2018. http://www.mladina.si/179257/kako-je-nastal-laibach/.

Trampuš, Jure. »Plakatna afera,« Mladina 20, 24. 5. 2007. Dostopen 5. 4. 2018. http://www.mladina.si/97147/plakatna-afera/.

Ule, Mirjana. Mladina za modernizacijo slovenske družbe. Ljubljana: Marksistični center CK ZKS, 1989.

Vidmar, Igor. »Dossier Disco Študent.« Mladina, 26. 5. 1983.

Vurnik, Blaž. Med Marxom in punkom. Vloga Zveze socialistične mladine Slovenije pri demokratizaciji Slovenije (1980 – 1990). Ljubljana: Modrijan, 2005.

Published
2018-10-04
Section
Articles