"Jugoslovanstvo" in mednacionalni odnosi v Jugoslaviji v petdesetih letih 20. stoletja

Avtorji

  • Mateja Režek

Ključne besede:

Jugoslavija, komunisti, nacionalno vprašanje, mednacionalni odnosi, jugoslovanstvo

Povzetek

Avtorica v prispevku obravnava mednacionalne odnose v Jugoslaviji in pojav jugoslovanskega integralizma v petdesetih letih 20. stoletja. Obravnavano desetletje je znova naplavilo za obstoj Jugoslavije ključno nacionalno vprašanje, ki so ga komunisti podcenjevali in ga več kot desetletje niso načenjali. Deloma zato, ker so verjeli, da je bilo z revolucijo in oblikovanjem federacije rešeno enkrat za vselej, deloma zaradi strahu, da bi pogrevanje nacionalnega vprašanja povzročilo notranje spore in razpad države, svoje pa je odigrala tudi njihova zagledanost v delavski internacionalizem. Da bi zgladili mednacionalna nasprotja, so se zatekli k magični formuli "bratstva in enotnosti", sredi petdesetih let pa se je temu pridružilo tudi spodbujanje "jugoslovanstva" oziroma poskus oblikovanja jugoslovanske (nad)nacionalne zavesti.

Prenosi

Objavljeno

2005-01-01

Številka

Rubrika

Razprave